AZ AUSTRIA WIRTSCHAFTSSERVICE (AWS) „CORONA“ ÁTHIDALÓ GARANCIAPROGRAMJA - Confinium

AZ AUSTRIA WIRTSCHAFTSSERVICE (AWS) „CORONA“ ÁTHIDALÓ GARANCIAPROGRAMJA

KI, és milyen feltételek mellett igényelhet támogatást?

  • kis és középvállalkozások, építészek, építőmérnökök
  • NEM igényelhetik ezt a támogatást: turisztikai vállalkozások, orvosok, ügyvédek, adótanácsadók, mezőgazdászok stb. => Kérjük, hogy az ezen szakmacsoportokhoz tartozó vállalkozók (vállalkozói engedélyhez nem kötött önálló tevékenységet végzők) érdeklődjenek a saját érdekképviseletüknél az elérhető támogatásokkal kapcsolatban.

MIRE igényelhető támogatás, hogyan és milyen értékben?

  • működésfinanszírozás (pl. árubeszerzés, bérköltségek) olyan megfelelő likviditású cégek részére, akik a jelenlegi koronavírus-válság miatt nem vagy csak részlegesen tudják biztosítani a működésükhöz szükséges pénzügyi forrásokat, illetve akiket érintenek a válság következtésben fellépő piaci változások, megrendelések elmaradása miatti bevételkiesések.
  • legfeljebb 2,5 millió euros hitel legfeljebb 80%-ára vállalatonként
  • garancia futamidő legfeljebb 5 év

KINEK, illetve MIRE nem nyújtható támogatás?

  • A támogatás nem vehető igénybe kizárólag adósság átütemezésre. A támogatás a likviditás biztosítását kell, hogy szolgálja. A rövid távú (6 hónapnál nem hosszabb) hitelfinanszírozás kizárja a garanciaátvállalás lehetőségét.
  • Azok a vállalatok, amelyek az igénylést megelőző évre vonatkozóan megfelelnek a vállalatok átstruktúrálására vonatkozó törvényben (URG) rögzített kritériumoknak (saját tőke aránya < 8 % és fiktív tartozás-törlesztési időtartam > 15 év).
  • Azok a vállalatok, amelyek esetében teljesülnek a csődeljárás hitelezők általi kezdeményezésének jogszabályban meghatározott feltételei
  • A turisztikai és szabadidős szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások az Osztrák Szállodák és Turisztikai Szolgáltatók Bankja (ÖHT) (https://www.oeht.at/) támogatásait vehetik igénybe.

Részletek: https://www.oeht.at/produkte/coronavirus-massnahmenpaket-fuer-den-tourismus/