AZ OSZTRÁK ADÓHATÓSÁG ÁLTAL, A KORONAVÍRUS OKOZTA VÁLSÁGHELYZETRE BEVEZETETT RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK - Confinium

AZ OSZTRÁK ADÓHATÓSÁG ÁLTAL, A KORONAVÍRUS OKOZTA VÁLSÁGHELYZETRE BEVEZETETT RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK

Az osztrák minisztérium 2020. március 14-én meghozott intézkedésével lehetővé tette, hogy a koronavírus-járványra visszavezethető likviditási nehézségek által érintett adóalanyok alábbi kérvényei gyors és egyszerűsített eljárásban kerülhessenek elbíráslásra. Ennek feltétele, hogy a kérvényező hitelt érdemlő módon igazolja, hogy a felmerült likviditási nehézség a koronavírus-járványra vezethető vissza. A hitelt érdemlő igazolás módja: a kérvényen annak feltüntetése, hogy a vállalkozást (ágazat megadása) érintik a SARS-CoV-2 vírus okozta járvány következményei.

2020. ÉVI JÖVEDELEMADÓ- ÉS TÁRSASÁGI ADÓELŐLEGEK

1. Csökkentett 2020. évi jövedelemadó- és társasági adóelőlegek megállapítása

A 2020. évi csökkentett adóelőlegek megállapítására vonatkozó kérvény 2020. október 30-ig nyújtható be. Az előlegek számítási alapjának várható csökkenését hitelt érdemlő módon kell alátámasztani. A kérvényeket az adóhatóság azonnali hatállyal köteles elbírálni.

 2. Eltekintés a 2020. évi jövedelemadó- és társasági adóelőlegek befizetésétől

Amennyiben az adóalany nem kérelmezte az a) pontban leírtak szerint a csökkentett adóalap alapján számított adóelőlegek megállapítását, kérelmezhető, hogy az adóhatóság tekintsen el a 2020. évi adóelegek befizetésétől, vagy alacsonyabb összegű előlegeket írjon elő. Az adóalanynak hitelt érdemlő módon kell igazolnia a likviditási szükségállapot fennállását. A kérvényeket az adóhatóság azonnali hatállyal köteles elbírálni.

 3. Mentesülés a 2020. évi, adóhátralékhoz kapcsolódó kamat alól

Amennyiben a csökkentett adóalap alapján számított és befizetett adóelőlegek következtében a 2020. évre vonatkozóan adóhátralék megállapításra kerülne sor, az adóhatóság hivatalból eltekinthet az adóhátralékhoz kapcsolódó kamat (jelenleg 1,38 %) követelésétől.

ADÓFIZETÉS

Az összes alábbi kérelem esetében hitelt érdemlő módon kell igazolni az érintettséget.

1. Fizetéshalasztás és részletfizetés

A fizetéshalasztásra és részletfizetésre vonatkozó kérvényeket az adóhatóság azonnali hatállyal köteles elbírálni. A kérvényezési eljárás során figyelembe kell venni a rendkívüli körülményeket.

2. Fizetéshalasztáshoz kapcsolódó késedelmi kamat

A fizetéshalasztásra, illetve részletfizetésre vonatkozó kérvénnyel egyidejűleg kérelmezhető a mentesülés a fizetéshalasztáshoz kapcsolódó késedelmi kamat (jelenleg 3,88 %) alól.

3. Késedelmi pótlék

Kérvényezhető a kirótt késedelmi pótlék csökkentése vagy eltörlése.

Forrás: https://www.bmf.gv.at/public/informationen/coronavirus-hilfe.html