AZ OSZTRÁK TB COVID-19 INTÉZKEDÉSEI - Confinium

AZ OSZTRÁK TB COVID-19 INTÉZKEDÉSEI

AZ OSZTRÁK TB COVID-19 INTÉZKEDÉSEI

Ausztriában az adóhatóság után a társadalombiztosítók is bejelentették válságenyhítő döntéseiket. Mind az ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse, régi nevén GKK, munkavállalók után fizetett járulékok pénztára), mind az SVS (Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen, régi nevén SVA, vállalkozói társadalombiztosító intézet) könnyítő intézkedéseket vezettek be a járulékokat fizető vállalkozók számára.

Az ÖGK intézkedései egyelőre a 2020. február, március és április havi járulékokra vonatkoznak:

– a járulék hátralékokra nem küldenek fizetési felszólítást,

– amennyiben a járulékok nem, vagy csak késedelemmel, illetve részben kerülnek befizetése, a fennmaradó hátralék automatikusan engedélyezett fizetéshalasztás hatálya alá kerül,

– részletfizetési kérelmek formai követelménytől eltekintve benyújthatók,

– felfüggesztésre kerülnek a végrehajtási eljárások,

– az ÖGK nem kezdeményez csődeljárást.

A be- és kijelentéseket, valamint a havi járulékalap jelentéseket továbbra is a megszokott határidőkkel kell teljesíteni. A jelentések késedelmes leadása szankciókat vonhat maga után.

Forrás, további info a munkavállalói járulékok vonatkozásában: gesundheitskasse.at/corona

Az SVS is felhívja a figyelmet, hogy formai előírások nélkül nyújtható be e-mailen, vagy online ezen az online nyomtatványon fizetéshalasztási vagy részletfizetési kérvény a járulékok vonatkozásában. Továbbá kérvényezhető a járulékok előzetesen csökkentett járulékalap alapján történő előírása ennek a formanyomtatványnak a segítségével. További könnyítés a késedelmi kamatoktól való teljes vagy részleges eltekintés. Az SVS nyitott továbbá ezektől eltérő, egyéni fizetéskönnyítések egyeztetésére is.

Információk a vállalkozók járulékait kezelő osztrák tb covid-19 intézkedései vonatkozásában: https://www.svs.at/cdscontent/?contentid=10007.857657&portal=svsportal&viewmode=content