CORONA-HILFS-FONDS TÁMOGATÁS - Confinium

CORONA-HILFS-FONDS TÁMOGATÁS

Ezúton tájékoztatjuk Önöket az osztrák Corona támogatási alap (Corona-Hilfs-Fonds, korábbi elnevezéssel Nothilfefonds) jelenleg ismert részleteiről. Az alapból állami garanciavállalással támogatott hiteleket, illetve működési (állandó) költségekhez nyújtott támogatásokat igényelhetnek a koronavírus járvány által nagymértékben sújtott vállalkozások.

A Corona támogatási alapból igényelhető támogatások jelenleg ismert részletei

Az osztrák Pénzügyminisztérium közzétette a 15 milliárd eurós Corona támogatási alapból igényelhető támogatások első részleteit. Az igénylések benyújtása április 8-tól az év végéig lehetséges. Az érintett vállalkozások likviditási nehézségeit az osztrák állam hitelgarancia átvállalással és közvetlen támogatásokkal kívánja enyhíteni. A Corona támogatási alapból nyújtott támogatások lebonyolító szerve az újonnan létrehozott COFAG (Covid-19 finanszírozási ügynökség), amely a lebonyolítás során együttműködik az AWS-szel, ÖHT-val és az osztrák Kontrollbankkal.

1. Hitelgarancia

Fontos, hogy a vállalkozások azonnali hitelhez jussanak a likviditásuk megőrzése érdekében. Az állami garanciavállalás a hitelösszeg 90 %-át fedezi. A kis- és középvállalkozások részére az EU engedélyezte a 100%-os garanciát is. Állami hitelgarancia átvállalással 3 havi bevétel összegének megfelelő, de legfeljebb 120 millió eurós hitel nyújtható. A futamidő legfeljebb 5 év lehet, amely további 5 évvel meghosszabbítható. A hitelfelvételre és a hitelgaranciára vonatkozó kérelmek 2020. április 8-tól kezdve nyújthatók be az igénylő vállalkozás számlavezető bankjánál. A hitel egy héten belül folyósításra kerül.

Fentiek alapján javasoljuk, hogy vegye fel mielőbb a kapcsolatot a számlavezető bankjával. Az igénylés előkészítésében (likviditási terv, költségvetés elkészítése stb.) segítünk Önnek.

A hitel kamatláb legfeljebb 1 %, az EU által kötelezően előírt hitelgarancia díj 0,25 és 2 % között mozog a vállalat nagyságától függően.

Feltételek
 • Székhely és tevékenység végzése Ausztriában
 • Likviditás fenntartásának igénye az ausztriai tevékenység érdekében
 • Részvénytársaságokra vonatkozó korlátozások: igazgatótanács-tagi bónuszok legfeljebb az előző évi bónuszok 50%-a lehet, 2020.03.16 és 2021.03.16 között nem fizethető ki osztalék az államilag támogatott hitelek terhére.
Nem támogatható
 • Meglevő hitelek átütemezése
 • Befektetések
 • Részvénytársaságok esetében: 2020.03.16 és 2021.03.16 között az államilag támogatott hitelek terhére kifizetett osztalék, részvényvisszavásárlások, igazgatótanács-tagi bónuszok, amennyiben azok meghaladják az előző évi bónuszok 50%-át
2. Vissza nem térítendő működési költség-támogatás (Fixkostenzuschuss)

A koronavírus járvány következtében legalább 40%-os bevételkiesést elkönyvelő vállalkozások jogosultak vissza nem térítendő működési költség-támogatásra. A kérelmek 2020. április 15-től elektronikusan nyújthatók be az Austria Wirtschaftsservice (AWS) honlapján keresztül. Az AWS hotline telefonszáma, ahol részletes felvilágosítást lehet kérni a működési költség-támogatással kapcsolatban:  + 43 1 890 78 00 11

A támogatás folyósítása a bevételkiesés számszerűsítése, tehát a gazdasági év lezárása után, a bevételkiesést és a működési költségek nagyságát alátámasztó dokumentumok benyújtását követően, a számlavezető bankon keresztül történik. A kérelem ez év végéig, a teljes dokumentáció pedig 2021. augusztus 31-ig adható be.

Támogatási feltételek
 • Székhely és a tevékenység végzése Ausztriában, a támogatást az ausztriai működési költségekre kéri a vállalkozás
 • A 2020. évben, a koronavírus járvány alatt és annak következtében bekövetkezett, legalább 40 %-os bevételkiesés
 • A vállalkozás minden intézkedést meghozott a működési költségek csökkentése és a munkahelyek megtartása érdekében
 • A vállalkozás a koronavírus-válság előtt „egészséges vállalat“-nak minősült
Az „egészséges vállalat“ meghatározása

Sok vállalkozás számára gondot okozhat annak megítélése, hogy a vállalkozás „egészséges vállalat”-nak minősül-e. Pontos kritériumrendszer egyelőre nem áll rendelkezésre. Az EU általános csoportmentességi rendeletében található definíció alapján a kft formában működő KKV-k esetében az számít gazdasági nehézségnek, ha a veszteségek fedezésére a törzstőke fele felhasználásra kerül (kivéve, ha az alapítás óta kevesebb, mint 3 év telt el). Egyelőre még nem tudni, hogy az osztrák kormány ebben a vonatkozásban EU-s szinten lehetőséget biztosít-e rosszabb mérleggel rendelkező vállalatok számára.

Elképzelhető, hogy az egyszeres könyvvitelt folytató vállalkozások esetében az „egészéges vállalat” kritérium kikerül a feltételrendszerből, és nem fogja a támogatás feltételét képezni a vállalkozás koronavírus válság előtti gazdasági helyzete.

Támogatásra nem jogosult vállalatok

A több mint 250 munkavállalót foglalkoztató vállalatok, amelyek a támogatott munkaidőcsökkentés (Kurzarbeit) bevezetése helyett munkaadói felmondással megszüntették a munkaviszonyt a dolgozókkal. Nem jogosultak támogatásra továbbá a pénzügyi és biztosítási szektor vállalatai.

A működési költségekre nyújtott támogatás mértéke

A támogatás a bevételkiesés arányában nő:

 • 40-60%-os bevételkiesés esetében 25%-os kártérítés igényelhető
 • 60-80%-os bevételkiesés esetében 50%-os kártérítés igényelhető
 • 80-100%-os bevételkiesés esetében 75%-os kártérítés igényelhető

A számítás alapját a 2020. március 15. és a Covid-intézkedések vége közötti működési költségek és bevételkiesés képezik. A működési költség-támogatás összege legfeljebb 90 millió euro.

Támogatható költségek

A támogatható költségek a teljesség igénye nélkül:

 • Üzlethelyiségek bérleti díja (amennyiben a bérleti díj csökkentésére nincs lehetőség), közüzemi díjak, telekommunikációs költségek
 • Biztosítási díjak
 • Kamatköltségek
 • A működéshez kapcsolódó, szerződésben előírt fizetési kötelezettségek
 • Licencdíjak
 • Romlandó vagy szezonális áruk a járvány miatt bevezetett intézkedések végett bekövetkezett, legalább 50 %-os értékcsökkenése
 • Vállalkozói jövedelem

További információ:

https://www.wko.at/service/faq-corona-hilfs-fonds.html

https://www.bmf.gv.at/public/top-themen/corona-hilfspaket-faq.html