Határon átnyúló szolgáltatás Ausztriában - Confinium
határon átnyúló szolgáltatás

Határon átnyúló szolgáltatás Ausztriában

Ügyfeleink részben olyan vállalkozások, amelyek csak Magyarországon rendelkeznek székhellyel és/vagy telephellyel (szaknyelven: adójogi illetőséggel). Sokan eleinte jellemzően olyan módon próbálnak Ausztriában piacot szerezni, hogy magyar vállalkozóként vagy cégként végeznek (alkalmanként vagy projektenként) a másik államban szolgáltatást. Ausztriában mindeközben nem létesítenek telephelyet, ez a határon átnyúló szolgáltatás. Az ilyen típusú ügyletekre az osztrák törvényhozók már 2011. (a munkaerőpiaci nyitás éve) előtt olyan törvénycsomagot léptettek hatályba, amely számtalan szigorú előírást és buktatót tartalmaz. Azóta ezek a szabályok folyamatosan szigorodtak. Éppen ezért ilyen esetekben fokozottan érvényes, hogy a mindenkor hatályos, pontos információk beszerzése nélkül kifejezetten kockázatos belevágni az osztrák piac felé való nyitásba. Ügyfeleinket, illetve a nálunk érdeklődőket mindig naprakész információkkal látjuk el a határon átnyúló szolgáltatással kapcsolatban. Mindemellett segítünk a vállalkozói tevékenység Ausztriában történő végzéséhez szükséges dokumentumok beszerzésében.

Amennyiben az osztrák jogszabály (GewO 1994) alapján szabályozott tevékenységről van szó, akkor a határon átnyúló szolgáltatáshoz az osztrák gazdasági minisztérium jóváhagyása szükséges. Megbízás alapján ismertetjük az ügyintézés menetét, és vállaljuk az osztrák oldali ügyintézést, a jóváhagyás évenkénti kötelező megújítását, és az ügyintézéshez kapcsolódó hivatalos fordítások elvégzését.

Különösen olyan vállalkozásoknak ajánljuk szakértő igénybevételét, amelyek munkavállalókkal készülnek átlépni az országhatárt határon átnyúló szolgáltatás teljesítése céljából. A számtalan adminisztratív teendő közül már kevés mulasztás is jelentős összegű büntetéssel járhat. Személyes vagy telefonos tanácsadás keretében – tapasztalatunk alapján mintegy másfél órában – részletesen kitérünk minden előírásra és buktatóra. Továbbá elmondjuk, hogy a szükséges adminisztrációban és ügyvitelben milyen módon tudunk részt vállalni. Mindig ügyfeleink döntésére bízzuk, hogy a felsorolt teendők keretén belül milyen mértékig kívánják szolgáltatásainkat igénybe venni.

Tudnivalók az Áfá-val kapcsolatban

Határon átnyúló ügyletek esetében gyakori kérdés a számla áfa tartalma, illetve az áfa fizetése és bevallása. E tekintetben két esetet különböztetünk meg. Az egyik a B2B szolgáltatásnyújtás: amennyiben magyar cég vagy vállalkozó teljesít megbízást ausztriai cégnek vagy vállalkozónak, akkor a Magyarországon kapott közösségi adószám feltüntetésével fordított adózást kell alkalmazni, ez esetben a kiállított számla áfát nem tartalmaz, azonban mindenképpen fel kell tüntetni rajta a fordított adózás tényét. A könyvelés teljes egészében Magyarországon történik. A másik a B2C szolgáltatásnyújtás, azaz amennyiben magyar cég vagy vállalkozó teljesít megbízást osztrák magánszemélynek. Ilyen esetben szükség lesz osztrák könyvelőre, hiszen adószámot kell igényelni Ausztriában, mivel a számlán az osztrák áfát kell feltüntetni. Ennek megfelelően az áfa összegét Ausztriában kell bevallani és befizetni. További felvilágosítást tanácsadás keretében tudunk adni az adott ügy pontos megismerését követően. Az osztrák adójogi képviseletet, ügyintézést és könyvelést megbízás alapján vállaljuk ilyen esetekben.

Aktualitások menüpontunk alatt rendszeresen teszünk közzé magyar nyelven hasznos, friss és érdekes információkat a magyar vállalkozók számára releváns, többek között az Ausztriába történő kiküldetés, határon átnyúló szolgáltatás témakörökben. Felhívjuk a figyelmet, hogy a honlapon közölt általános információk egy esetben sem helyettesítik az egyénre szabott tanácsadást.

A határon átnyúló szolgáltatás speciális esete Ausztriában: a munkaerő-kölcsönzés

Fontos megemlíteni az Ausztriába történő kiküldetés és munkaerő-kölcsönzés közötti különbséget. Mindkét fogalom a határon átnyúló szolgáltatás kapcsán merül fel, tehát olyan esetekben, amikor magyar cég vagy vállalkozó alkalmazottai végeznek munkát Ausztriában. A két fogalom között sok a hasonlóság és az átfedés, a kettő „összekeverése” mégis messzemenő következményeket vonhat maga után. Munkaerő- kölcsönzésről akkor beszélünk, ha egy vállalkozás munkavállalóit külföldről Ausztriába küldi, és munkavégzés céljából egy ausztriai vállalkozás – az ún. foglalkoztató – „rendelkezésére bocsátja” („kölcsönadja”).

A kiküldetéstől a munkaerő-kölcsönzést annak alábbi sajátosságai különböztetik meg, tehát kiküldetésnél az alábbi állítások ellenkezője érvényesül:

– a foglalkoztató a külföldi munkáltatóval (munkaerő-kölcsönző) munkaviszonyban álló „kölcsönvett” munkaerőt saját vállalatánál felmerülő feladatok elvégzéséhez veszi igénybe a kölcsönzött munkaerő a munkavégzés idejére a foglalkoztató szakmai felügyelete alá kerül
– a kölcsönzött munkaerő köteles követni a foglalkoztató utasításait
– a kölcsönzött munkaerő nem állít elő a foglalkoztató termékeitől vagy szolgáltatásaitól lehatárolható terméket, produktumot
– a kölcsönzött munkaerő a munkát túlnyomó részben nem a munkaerő-kölcsönző munkaeszközeivel és anyagaival végzi
– a munkaerő-kölcsönző nem felel a munkavégzés eredményességéért

Hasonlóság a kiküldetés és a munkaerő-kölcsönzés között, hogy az ausztriai munkavégzés idejére legalább olyan mértékű bért kell elszámolni és kifizetni a kiküldött/kölcsönzött dolgozóknak, mint amilyet az munkáltatóra/foglalkoztatóra vonatkozó ágazati kollektív szerződés vagy – munkaerő-kölcsönzés esetén, amennyiben az az ágazati kollektív szerződésnél a munkavállaló számára kedvezőbb – a munkaerő- kölcsönzésre vonatkozó kollektív szerződés meghatároz.

Amennyiben a munkaerő-kölcsönző cég vagy vállalkozás a vele szemben fennálló kötelezettségeket nem teljesíti, jelentős összegű közigazgatási bírságot, egyéb súlyos szankciót vonhat maga után.

Tanácsadás keretében vállaljuk a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó munkaügyi, adózási stb. szabályok, előírások részletes ismertetését, továbbá megbízás alapján, ügyfeleink igényei szerint közreműködünk az adminisztratív feladatok elvégzésében.