Osztrák könyvelés bérszámfejtés, cégalapítás - Confinium
könyvelés bérszámfejtés

Könyvelés és bérszámfejtés osztrák cégeknek,
vállalkozóknak

Osztrák székhellyel és/vagy telephellyel rendelkező vállalkozások számára kínáljuk állandó könyvviteli szolgáltatásainkat, úgy mint könyvelés, bérszámfejtés, adózással és foglalkoztatással kapcsolatos tanácsadás, valamint ügyintézés.
Amennyiben Ausztriában vállalkozik, ott székhellyel (Firmensitz), telephellyel (Zweigniederlassung), cégjegyzékbe (Firmenbuch) bejegyzett céggel (kft-GmbH, bt-KG, közkereseti társaság-OG), illetve vállalkozói engedéllyel (Gewerbeberechtigung) rendelkezik, és olyan osztrák könyvelőirodát keres, aki a megfelelő jogosultságok birtokában, szakszerűen elvégzi a vállalkozása könyvelését, bérszámfejtését, bevallásait, forduljon hozzánk bizalommal!

Személyes konzultációt követően minden esetben egyedi árajánlatot adunk. Ez tartalmazza a tanácsadói, könyvelési, időszaki adóbevallási, és szükség esetén a bérszámfejtési szolgáltatásaink árát. Ezt követően minden esetben írásos megbízás, illetve meghatalmazás alapján kezdjük meg a szolgáltatásnyújtást. A folyamatos kapcsolattartás irodánkkal, munkatársainkkal igény és szükség szerint történhet személyesen, telefonon és e-mailen. Maximális rugalmassággal, szakértelemmel és elhivatottsággal szeretnénk ügyfeleinket a lehető legmagasabb minőségben kiszolgálni.

Könyvelés Ausztriában

A könyvelési, és minden ahhoz kapcsolódó szolgáltatást az árajánlatunk elfogadása, illetve az írásban rögzített könyvelőirodai megbízás kétoldalú aláírása után kezdünk meg. Első lépésben a cég vagy vállalkozás megalapítását követően 4 héten belül kerül sor az adószám igénylésére. Az „adószám” kifejezés alatt kétféle azonosítót értünk: egyrészt az adófolyószámla számát (Steuernummer vagy Abgabenkontonummer), másrészt a közösségi adószámot (UID-Nummer). Előbbi megigénylése minden osztrák cég és vállalkozó számára kötelező, de pl. számlán nem kötelező feltüntetni. Utóbbira (többek között) közösségen belüli B2B ügyletek bonyolításához van szükség és bizonyos feltételek mellett a számlakiállítás kötelező tartalmi eleme is lehet. Az adószám igénylése a vállalkozásalapítástól független adóhatósági eljárásban történik, amely során a regisztrációs űrlapok kitöltése során dől el az is, hogy áfa-alany lesz-e a vállalkozás, kell-e adóelőleget fizetnie már az indulás során stb. Az erre vonatkozó információkat a személyes konzultáció, illetve tanácsadás során egyeztetjük, mint ahogyan az egyszeres könyvvitel vagy a kettős könyvvitel alkalmazási lehetőségeit is.

Adójogi képviseletre szóló meghatalmazásunk birtokában elkészítjük az évközi, illetve éves áfa- és jövedelemadó-bevallásokat, illetve éves beszámolókat. Az egyes határidőkről időben tájékoztatjuk ügyfeleinket. Rendszeresen tájékoztatjuk ügyfeleinket a vállalkozás évközi pénzügyi helyzetéről rövid távú eredménykimutatások és aktuális főkönyvi kivonatok formájában. Mindezeken felül kezeljük ügyfeleink adófolyószámláját, és követjük annak egyenlegét. Igény és lehetőség szerint fizetéskönnyítési kérelmeket adunk be ügyfeleink nevében az adóhatósághoz és egyéb szervekhez.

Bérszámfejtés és munkajog Ausztriában

Ausztriában a foglalkoztatást egy rendkívül összetett jogszabályrendszer határozza meg. Az egységes magyar Munka Törvénykönyvével szemben több száz, rendszeresen változó, frissülő ágazati kollektív szerződés, sok egyéb szövetségi törvény, rendelet, bírósági ítélkezési gyakorlat és számos más jogi norma szabályozza az osztrák munkavállalók és munkaadók jogait és kötelezettségeit a munkaidő, szabadság, betegszabadság, bérek, felmondás, anyaság, járulékok, bérterhek stb. tekintetében. A bérszámfejtés elvégzéséhez az általános könyvelőirodai megbízáson túl szükség van egy speciális megbízásra, amellyel ügyfelünk meghatalmazza irodánkat az ÖGK-val (munkavállalói társadalombiztosító) való kapcsolattartásra, a be- és kijelentések, valamint járulékjelentések elkészítésére és elküldésére. A bérszámfejtés a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető tanácsadást követően az adatbekéréssel és adatrögzítéssel kezdődik, amelynek egyik sarkalatos pontja az osztrák tb szám, azaz az E-Card. Amennyiben a bejelentendő alkalmazott nem dolgozott még korábban Ausztriában, és ezért nincs még osztrák tb száma, a bejelentéssel együtt megigényeljük számára az osztrák tb számot. Ha azonban dolgozott már korábban Ausztriában, akkor a bejelentéskor meg kell adni az osztrák tb számát is.

A bérszámfejtést általában a tárgyhó utolsó napjáig készítjük el a bejelentés és a munkaszerződés adatai, valamint munkaadótól kapott információk alapján. A bérszámfejtési dokumentáció tartalmazza a havi bérlapokat, valamint a havi kifizetési jegyzéseket. A kifizetési jegyzékben szereplő adókat és járulékokat a tárgyhót követő hónap 15-dik napjáig kell az illetékes hivatalnak elutalni. Minden egyéb határidőről egyénileg tájékoztatjuk ügyfeleinket.
Osztrák munkaadóknak érdemes tudni, hogy Ausztriában jelentős szankciók szabhatók ki az előírások megszegése esetén. Így például késedelmi pótlékkal sújtják a ki- és bejelentések, valamint a bérjárulékok havi lejelentésének elmulasztását vagy késedelmét. Ezen kívül szigorúan ellenőrzik a megfelelő munkabérek fizetését és elszámolását is. Ausztriában nincs egységes minimálbér, hanem minden ágazat a saját kollektív szerződésében határozza meg a különböző paraméterektől (pl. képesítés, munkakör, szakmai tapasztalat) függő, kötelezően fizetendő bérek összegét. A bérek általában évente nőnek 2-3 százalékkal. Továbbá a hatósági ellenőrzések tárgyát képezi a valóságnak megfelelő munkaidőfeljegyzések vezetése is.

Könyvelés és bérszámfejtés kizárólag hitelesített osztrák szakképesítéssel

Ausztriában rendkívül szigorú előírások szabályozzák a szakszerű könyvelés és egyéb könyvviteli szolgáltatások végzését, illetve azok engedélyezését. Viszonylag egyszerű azonban utánanézni annak, hogy ki milyen hivatalos engedéllyel és kompetenciával rendelkezik a szolgáltatások tekintetében, ezért minden érdeklődő ügyfél számára javasoljuk, hogy ellenőrizze szolgáltatójának engedélyeit és kompetenciáját. Osztrák könyvviteli szolgáltatást (könyvelés, bérszámfejtés) végzők jegyzéke például kiváló lehetőséget kínál ezen a linken.

Fontos szempont számunkra, hogy ügyfeleinket ne érje semmilyen kellemetlen meglepetés a számviteli, adó- és tb-jogi előírások tekintetében. Nagy hangsúlyt fektetünk ezért az illetékes ügyintézőink megfelelő felkészültségére és továbbképzésére. Minden munkatársunk anyanyelvi szinten beszél magyarul, ezáltal nálunk megértési, illetve nyelvi akadályokba nem ütköznek az Ausztriában vállalkozó magyar ügyfelek.
Aktualitások  menüpontunk alatt rendszeresen teszünk közzé magyar nyelven hasznos, friss és érdekes információkat osztrák könyvelés, járulékok, adózás témakörökben. Mivel Ausztriában a bérszámfejtés és a munkajog a magyarországihoz képest különösen komplex rendszer, ezért ezek a témakörök kiemelt hangsúlyt kapnak a megjelenő írásaink között. A közzétett általános információk nem helyettesítik az egyénre szabott tanácsadást.