A VÁLLALKOZÓI GYORSSEGÉLY MÁR IGÉNYELHETŐ - Confinium

A VÁLLALKOZÓI GYORSSEGÉLY MÁR IGÉNYELHETŐ

Az Osztrák Gazdasági Kamara (Wirtschaftskammer, WKO) 2020. március 27-én elérhetővé tette honlapján a kisvállalkozások által igénybe vehető válságkezelő gyorssegély (Härtefall-Fonds támogatás) igényléséhez szükséges linket: https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-epu-kleinunternehmen.html. Korábban itt írtunk a támogatásról.

A támogatás igénybevételének részletei:

Mekkora a Härtefall-Fonds támogatás összege?

A vissza nem térítendő támogatás két körben igényelhető: 

Első kör – azonnali gyorssegély (2020. december végéig igényelhető

 • kevesebb, mint 6000 euro éves nettó jövedelem esetén az igényelhető segély 500 euro 
 • több mint 6000 euro éves nettó jövedelem esetén az igényelhető segély 1000 euro
 • amennyiben nem áll rendelkezésre jövedelemadó-határozat (Einkommensteuerbescheid), az igényelhető segély 500 euro

Második kör – (dátum és pontos feltételek még kidolgozás alatt): 

 • havonta max. 2000 euro támogatás igényelhető max. 3 hónapon keresztül 
 • a támogatás mértéke a jövedelemkiesés mértékétől függ

Ki igényelhet Härtefall-Fonds támogatást?

Kamarai tagságtól függetlenül bárki igényelheti, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 • egyszemélyes vállalkozások, egyéni vállalkozók
 • kisvállalkozók, akik egy évben összesen legfeljebb 10 fő teljes munkaidős, vagy ennek az óraszámnak megfelelő részmunkaidős munkavállalót foglalkoztatnak, és éves bevételük nem több 2.000.000 euronál
 • GSVG/FSVG szerint biztosított, jövedelemszerző tevékenységet folytató gazdasági társasági tagok
 • szellemi szabadfoglalkozásúak (neue Selbständige), pl. előadók, művészek, újságírók, pszichoterapeuták stb.
 • megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalók (freie Dienstnehmer)
 • gazdasági kamarai (WKO) tagság nélküli vállalkozók (Freiberufler, pl. egészségügyi szakmát gyakorlók) 

Művészek: fentieken túl a koronavírus-járvánnyal összefüggő válság által érintett művészek számára elkülönítésre kerül egy külön támogatási alap – részletek később.   

Nonprofit szervezetek: ezekre a szervezetkre külön támogatási irányelvek vonatkoznak, ezek jelenleg még nem ismertek.

A Härtefall-Fonds támogatás megítélésnek feltétele: jelentős gazdasági kár a koronavírus-járvány következtében!   

Ez az alábbiakat jelenti:  

 • a vállalkozó nem tudja fedezni a vállalkozás költségeit, 

vagy 

 • COVID-19 rendelet alapján elrendelt üzletbezárás,

vagy 

 • az előző év hasonló időszakához képest legalább 50 %-os bevételkiesés.

További feltételek:

 • jogszerűen folytatott vállalkozói tevékenység WKO tagságtól függetlenül
 • vállalkozói tevékenység megkezdése legkésőbb 2019. december 31-ig (pl. iparűzési engedély regisztrálásának időpontja alapján)
 • ausztriai székhely vagy telephely
 • súlyos gazdasági kár: a vállalkozó nem tudja fedezni a vállalkozás költségeit, vagy COVID-19 rendelet alapján elrendelt üzletbezárás, vagy az előző év hasonló időszakához képest legalább 50 %-os bevételkiesés
 • felső határ: a legutóbbi lezárt adóévben szerzett jövedelem az éves maximális tb járulékalap legfeljebb 80 %-a, azaz legfeljebb nettó 33.812 euro lehet – amennyiben nem áll rendelkezésre jövedelemadó-határozat (Einkommensteuerbescheid), akkor saját becslés alapján állapítható meg a jövedelem,
 • alsó határ: legalább évi 5.527,92 euro nettó vállalkozói jövedelem
 • az igénylőnek a vállalkozói jövedelmén kívül nem lehet semmilyen egyéb, havi 460,66 eurot meghaladó (pl. munkaviszonyból, bérbeadásból stb.) származó jövedelme,
 • a vállalkozónak nem lehet semmilyen egyéb párhuzamos (pl. munkaviszonyból származó) egészség- és/vagy nyugdíjbiztosítási jogviszonya,
 • a Härtefall-Fonds támogatás nem vehető igénybe egyéb, koronavírus-járvánnyal összefüggő állami pénztámogatással párhuzamosan,
 • a Härtefall-Fonds támogatás a munkaadóként a támogatott munkaidő-csökkentésre (Kurzarbeit) igénybe vett, valamint a különböző hitelgarancia támogatások mellett is igénybe vehető!
 • a Härtefall-Fonds támogatás nem vehető igénybe együttesen a 15 milliárd euros, koronavírusban érintett ágazatok számára elkülönített alapból igényelt támogatásokkal – azonban egy később beszámítás lehetséges,
 • a Härtefall-Fonds támogatás nem vehető igénybe a vállalkozó ellen folyamatban lévő csődeljárás, vagy az átstruktúrálásra vonatkozó törvényben (URG) rögzített kritériumok (saját tőke aránya < 8 % és fiktív tartozás-törlesztési időtartam > 15 év) teljesülése esetén.

Nem vehetik igénybe a Härtefall-Fonds támogatást azok, akik az igénylés időpontjában munkanélküli segélyt vagy állami nyugdíjat kapnak.

Milyen adatok, dokumentumok szükségesek az igényléshez?

A kormány megbízásából a gazdasági kamara (WKO) végzi az igénylések, illetve a Härtefall-Fonds támogatások lebonyolítását. Az igényléshez az alábbi azonosító adatok szükségesek, ezeket javasolt az igényléshez előkészíteni:

 • Amennyiben rendelkezik WKO felhasználói fiókkal, ennek adatait adja meg az igényléskor. Az igénylés enélkül is beadható!
 • A támogatást igénylő adószáma (Steuernummer vagy Abgabenkontonummer)
 • GLN szám VAGY KUR szám:

GLN szám: kamarai tagok rendelkeznek vele, a GLN szám megtalálható a WKO nyilvános cégnyilvántartásában az adott vállalkozás adatai között: firmen.wko.at.

KUR szám: az USP fiókkal rendelkező vállalkozók USP regisztrációs szám, amely az USP fiók adatai között található. Az USP fiókba történő belépés után válassza ki a „Mein USP“ menüpontot, azon belül pedig a „Unternehmensdaten anzeigen“ pontot. Megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkavállalóként (freier Dienstnehmer) nem kell megadni se a KUR, de a GLN számot.

 • Érvényes személyi igazolvány VAGY útlevél VAGY jogosítvány (ezek egyikére az online formanyomtatvány kitöltése és elküldése után lesz szükség).
 • Osztrák bankszámlaszám (IBAN), amely a támogatást igénylő nevére szól
 • Amennyiben megvan, a legutolsó (2017-es vagy annál újabb) adóhatározat (Einkommensteuerbescheid)

Az online formanyomtatvány kitöltését követően kattintson az „Einreichen“ (beküldés) gombra. Ezután e-mailen fog kapni egy visszaigazolást az igénylés beérkezéséről. FIGYELEM! Ez még nem a támogatás jóváhagyása!   

Ebben az e-mailben fog kapni egy linket, amelyen keresztül 72 órán belül fel kell töltenie a személyazonosító okmányát vagy az aláírt űrlapot.

A beérkezett adatok ellenőrzését követően e-mailben kap értesítést, és a feltételeknek való megfelelés esetén banki átutalás útján kapja meg a Härtefall-Fonds támogatást.

A támogatással összefüggő dokumentumokat és bizonylatokat 10 éven át meg kell őrizni.