Cégalapítás Ausztriában, könyvelés, bérszámfejtés - Confinium
cégalapítás Ausztriában

Cégalapítás Ausztriában

Céget, vállalkozást, leányvállalatot alapítani Ausztriában általában azok számára javasolt, akik rendelkeznek alapvető osztrák piaci ismeretekkel, az első lépéseket megkönnyítő kapcsolatrendszerrel, legalább középfokú német nyelvismerettel, egy bérlemény vagy magántulajdonban lévő, az előírásoknak megfelelő székhellyel vagy telephellyel, és egy megfelelő színvonalú szolgáltatást nyújtó osztrák tanácsadó-könyvelő irodával kötött megbízási szerződéssel. A cégalapítás további feltételeit Ausztriában már a választott vállalkozási forma sajátosságai határozzák meg.

A kis- és középvállalkozások által leggyakrabban választott cégformák Ausztriában: egyéni vállalkozó (Einzelunternehmen), korlátolt felelősségű társaság (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH), közkereseti társaság (offene Gesellschaft, OG) és betéti társaság (Kommanditgesellschaft, KG). A cégforma kiválasztásának legfőbb szempontjai: a felelősség, valamint a várható bevétel, illetve nyereség (és az azzal összefüggő adók) mértéke.

Az alábbiakon kívül magyar gazdasági társaságok számára opció lehet fióktelep (Zweigniederlassung) létrehozása is Ausztriában. Erre az esetre az alábbiaktól részben eltérő, részben az osztrák cégalapításhoz hasonló szabályok vonatkoznak. Ezeket minden esetben egy személyes konzultáció keretében beszéljük át, illetve ismertetjük. A vállalkozásalapításhoz kapcsolódó díjaink megállapítása minden esetben egyéni megállapodás alapján történik, amelyet írásos árajánlatban is rögzítünk. A díjat több tényező befolyásolja, ilyenek többek között az adott eset összetettsége, specifikussága, illetve hogy az alapításhoz szükséges ügyintézés mely ügytípusokra, feladatokra terjed ki a megbízás alapján.

Legnépszerűbb vállalkozási formák Ausztriában:

Az alábbi információk a teljesség igénye nélkül, és csak nagy általánosságban mutatják be a cégalapítás egyes jellemzőit Ausztriában, az egyéni tanácsadást semmilyen esetben sem helyettesítik.

Vállalkozásalapítás egyéni vállalkozóként
Az egyéni vállalkozói forma előnye, hogy viszonylag gyorsan, egyszerűen, és alacsony költséggel létrehozható. Hátránya, hogy az egyéni vállalkozó egymaga és korlátlanul viseli a teljes felelősséget teljes magánvagyonával.
Szükséges hozzá egy osztrák székhely (Firmensitz), további feltétel, hogy a tevékenység végzése ténylegesen Ausztriában valósuljon meg. Amennyiben a választott és gyakorolni kívánt tevékenység a nem szabályozott („szabad”) szakmák (freies Gewerbe) körébe tartozik, ebben az esetben semmilyen meghatározott képesítés vagy szakmai tapasztalat nem feltétele a vállalkozási tevékenység megkezdésének. Amennyiben azonban a felvenni kívánt tevékenység a szabályozott szakmák (reglementiertes Gewerbe) körébe tartozik, akkor csak a jogszabályban meghatározott képesítés, szakmai tapasztalat, illetve elismertetésről szóló határozat birtokában lehet az adott tevékenységet gyakorolni Ausztria területén. Sok esetben ezeknek a szakmai képesítéseknek és tapasztalatoknak egy része vagy akár egésze Magyarországon került megszerzésre. Ez esetben az osztrák vállalkozóvá válás előtt egy elismertetési, ritkábban egy egyedi eljárás lefolytatására van szükség, amely keretében megállapításra kerül, hogy az Ön által megszerzett képesítés és/vagy tapasztalat megfelel-e az osztrák előírásoknak. Megjegyeznénk, hogy itt nem egyszerű bizonyítványhonosításról van szó. Ezeknek az eljárásoknak a lebonyolítása 4-6 hónap is lehet.

Ha az egyéni vállalkozó az adott szabályozott tevékenység végzésére vonatkozó jogosultsági feltételeknek nem felel meg, akkor alkalmaznia kell egy, ezen feltételeknek megfelelő ügyvezetőt (gewerberechtlicher Geschäftsführer). Az ezzel járó, foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadásokat érdemes már az induláskor betervezni az állandó költségek közé.

Az egyéni vállalkozó nem lehet alkalmazottként bejelentve saját vállalkozásában, azonban abból vehet ki a megélhetést fedező járandóságot (Entnahme). Munkavállalókat természetesen az egyéni vállalkozó is alkalmazhat.
Ausztriában a vállalkozókra és a munkavállalókra külön társadalombiztosítási törvény, eltérő járulékszámítás vonatkozik, és a befizetett járulékokat két külön intézmény kezeli. Az önálló jövedelemszerző jogviszonnyal rendelkezők, így az egyéni vállalkozók is az SVS nevű társadalombiztosító intézetnek fizetik társadalombiztosítási járulékaikat. A vállalkozói járulékkal kapcsolatban számos fontos és speciális szabályt és előírást kell megismerni, amelyek elengedhetetlenek a vállalkozói döntések meghozatalához.

Az egyéni vállalkozó progresszív adókulcs alapján számított jövedelemadó (Einkommensteuer) fizetésére köteles, amennyiben éves, adózás előtti eredménye meghaladja a 11000 eurot.
Amennyiben a gazdasági kamara (WKO) hatáskörébe tartozó tevékenység(ek) kerülnek felvételre, akkor éves kamarai illetéket kell fizetnie a tevékenységi kör gyakorlójának. Ez vonatkozik mind a szabályozott, mind a nem szabályozott szakmákra. Az illeték tevékenységi körönként fizetendő.

Cégalapítás Ausztriában – társasági forma választás

Korlátolt felelősségű társaság
A vállalkozásalapítás két legfontosabb döntési tényezői a kockázat és a jövedelmezőség. A GmbH a legmagasabb költséggel létrehozható, elsősorban a korlátozott felelősség, valamint az adózási lehetőségek miatt mégis az egyik leggyakrabban választott osztrák cégforma. A legfőbb jellemzők dióhéjban:
Jogi személyiséggel rendelkező, tőkeegyesítő gazdasági társaság, minden jogot és kötelességet (felelősséget) a GmbH visel Társasági szerződés és cégbejegyzés szükséges, amelyben magyarul beszélő osztrák ügyvéd partereink segítenek ügyfeleinknek

A törzstőke 35.000 €. Az ún. alapítás kedvezmény lehetővé teszi a GmbH csökkentett törzstőkével (10.000 €) történő megalapítását, melynek felét, azaz 5.000 €-t kell a tagoknak készpénzben alapításkor befizetni, a cégbejegyzést követően ez az összeg felhasználható. A csökkentett törzstőkét az alapítástól számított maximum 10 éven belül a tagok kötelesek megemelni a 35.000 €-ra.

Egy vagy több ügyvezető (handelsrechtlicher Geschäftsführer) kinevezése szükséges A tevékenység végzéséhez szükséges engedélyezési eljárás hasonló az egyéni vállalkozónál leírtakhoz (gewerberechtlicher Geschäftsführer) A tagok a befizetett törzstőke mértékéig felelnek.
Társasági adó 25%, az első évben 500 € adóelőleget kell befizetni 4 részletben
Osztalékadó 27,5%
Bizonyos esetekben felelősségre vonhatók a tagok a befizetett törzstőkéjükön felüli mértékben is (pl. csőd okozása, iparjogi szabálysértés, banki kölcsön felvétele stb.)
GmbH-t alapítani egy személy is tud, ellentétben az OG-val és KG-val, ahol legalább két személyre van szükség.

Közkereseti társaság vagy betéti társaság?

A cégalapítás Ausztriában törzstőke nélkül is lehetséges. Általában azokban az esetekben kerül sor OG (közkereseti társaság) vagy KG (betéti társaság) alapítása, amikor kettő vagy több személy szeretne közösen gazdasági tevékenységet folytatni, és szeretnék a GmbH alapítással járó magas költségek elkerülni. Természetesen a döntéshez részletesen át kell tekinteni az adózással kapcsolatos előnyöket és hátrányokat is, amelyet tanácsadás keretében végzünk el ügyfeleinkkel közösen. Alábbiakban vázlatos formában
összehasonlítjuk a két személyegyesítő gazdasági társaság legfontosabb jellemzőit:

OG és KG alapítása és közös jellemzői
Legalább 2 természetes vagy jogi személy alapíthatja
Társasági szerződéssel jön létre, amely szóban is köthető
Nincs törzstőke
Legalább egy tag vagy egy főállású alkalmazott (min. heti 20 órás munkaviszonnyal) meg kell, hogy feleljen a vállalkozói tevékenység végzéséhez szükséges feltételeknek (gewerberechtlicher Geschäftsführer)
A döntéseket a tagok közösen hozzák
Az OG és a KG, mint gazdasági társaság nem fizet nyereségadót, ellenben a tagoknak kell a nyereség rájuk eső része után 11.000 € felett jövedelemadót (Einkommensteuer) fizetni az egyéni vállalkozóknál is alkalmazott progresszív adókulcs alapján Meghatalmazott cégvezető (prokurátor) kinevezésére van lehetőség (= a gazdasági társaság képviseletének ellátása cégjogi felhatalmazás alapján)

OG és KG közötti különbségek
Felelősség – OG: Minden tag korlátlanul a magánvagyonáig, KG: Beltag korlátlanul magánvagyonáig, kültag a KG-ba befizetett tőke mértékéig
Cégjegyzés – OG: Minden tag jogosult, KG: Csak a beltag jogosult