VÁRANDÓSSÁG ÉS MUNKAVISZONY AUSZTRIÁBAN - Confinium

VÁRANDÓSSÁG ÉS MUNKAVISZONY AUSZTRIÁBAN

Ausztriában a munkaviszony alatt bekövetkező várandósság jelentős változásokat hoz a munkavállalóra és a munkaadóra nézve egyaránt. A munkavállaló köteles jelezni a várandósság tényét a munkaadója felé. Erről a munkaadó kérésére orvosi igazolást is be kell mutatnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a szülés várható időpontját. A munkaadó köteles a terhességet bejelenteni a munkaügyi felügyelőségnek (Arbeitsinspektorat), ebből a munkavállalónak is kapnia kell egy másolatot. A bejelentés online is elvégezhető itt.

A várandóssággal kapcsolatos legfontosabb munkavállalói jog, illetve munkáltatói kötelezettség a munkáltató általi felmondási tilalom (Kündigungsschutz). Ez fennáll a terhesség munkáltató felé való közlésétől kezdődően a szülést követő 8, illetve speciális esetekben 12 héten át, (Karenz igénybevétele nélkül a szülés után összesen 4 hónapon át). Amennyiben a munkavállaló a szülési szabadság után fizetés nélküli gyermekápolási szabadságra, azaz „gyesre” megy (Karenz) – ez alapvetően legfeljebb a gyermek 2 éves koráig tart -, akkor az alatt, és utána még 4 hétig nem bonthatja fel a munkaadó a munkaviszonyt. A munkavállaló legkésőbb a szülési szabadság (Mutterschutz vagy Beschäftigungsverbot) utolsó napjáig írásban köteles jelezni a munkáltató részére, hogy igénybe veszi-e a szülési szabadságot követő fizetés nélküli szabadságot, és ha igen, meddig. Közös megegyezéssel a munkáltató általi felmondási tilalom alatt is bármikor, akár azonnali hatállyal is megszüntethető a munkaviszonyt. Munkavállaló általi felmondás is lehetséges a terhesség alatt. Ebben az esetben viszont be kell tartani a felmondási időt.

Szülési szabadság (Mutterschutz)

Általános szülési szabadás (generelles Beschäftigungsverbot) alatt értjük a szülés előtti 8 hetet és a szülés utáni 8, illetve császármetszés vagy koraszülés vagy ikerterhesség esetén 12 hetet. Ez idő alatt tilos a munkavégzés. Mutterschutz és Karenz alatt nincs bérfolyósítás, azonban a munkaviszony fennmarad. A Mutterschutz, illetve Karenz igénybevétele esetén annak leteltét követően a munkáltató köteles újra foglalkoztatni a munkavállalót legalább a felmondási tilalom és azt követően még a felmondási idő végéig. Az egyénileg megállapított szülési szabadság (individuelles Beschäftigungsverbot) alatt tulajdonképpen a veszélyeztetett terhesség értendő. Ha a törvényben meghatározott 17 pont legalább egyike fennáll, akkor az adott veszélyeztetettségre vonatkozó időponttól kezdődik a szülési szabadság. Erről a munkavállalónak szakorvosi igazolást kell bemutatnia. A szülési szabadság ideje alatt az osztrák tb jogviszonnyal rendelkező nők Wochengeldet kapnak, Karenz alatt pedig Kinderbetreuungsgeld-et igényelhetnek, amennyiben osztrák családi pótlékot is kapnak.

Felmentés a munkavégzés alól (Dienstfreistellung)

Ausztriában a várandósság sok esetben szigorú korlátot szab a munkaviszony és a munkakör általi terhelhetőségnek. A várandós nőket nem szabad bizonyos körülmények között foglalkoztatni. Így például nem emelhetnek, cipelhetnek nehéz tárgyakat, dohányfüstben nem dolgozhatnak. Folyamatos állómunka nem megengedett. A terhesség 20. hetétől kezdve pedig egyáltalán nem végezhet állómunkát a kismama. Kétes esetben az Arbeitsinspektorat dönt a munkavállaló vagy a munkáltató felkérése alapján vagy hivatalból. Amennyiben nem tud olyan munkát biztosítani a munkaadó, ami lehetővé teszi a kizárandó körülmények kiküszöbölését, akkor a munkavállalót fel kell mentenie a munkavégzés alól. A felmentés ideje alatt a szülési szabadság kezdetéig a bért folyósítani kell.

A Dienstfreistellung speciális formája, a COVID-19 Sonderfreistellung. A 14. terhességi héttől kezdődően az általános vagy egyéni szülési szabadság kezdetéig, de legkésőbb 2021. szeptember 30-ig vehető igénybe. Azok a terhes nők jogosultak rá, akik munkájuk során elkerülhetetlenül fizikai kontaktusba kerülnek másokkal, és objektív okokból kifolyólag nem helyezhetők át olyan munkakörbe vagy munkavégzési helyre (homeoffice-t is ideértve), ahol a minimális távolság betartható. Amennyiben a várandós munkavállaló mindkét koronavírus elleni védőoltást megkapta, nem veheti igénybe a COVID-19 Sonderfreistellung-ot. A munkáltató a COVID-19 Sonderfreistellung idejére kifizetett bért és járulékokat visszaigényelheti az ÖGK-tól. Az erre vonatkozó nyomtatványt a COVID-19 Sonderfreistellung végét követő 6 héten belül kell elküldeni elektronikus formában az ÖGK-nak. Ebben a munkáltató büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy objektív okokból kifolyólag nem volt lehetőség a munkakör vagy a munkavégzés helyének módosítására. A nyomtatványhoz csatolni kell a szülés várható időpontját tartalmazó orvosi igazolást és a COVID-19 Sonderfreistellung idejére vonatkozó bérszámfejtési dokumentumokat.

A témához kapcsolódó további, illetve munkaügyet érintő egyéb kérdésekkel elérhetőségeinken várjuk az osztrák munkaadók megkeresését.Vélemény, hozzászólás?