BÉRSZÁMFEJTÉS AUSZTRIÁBAN II. - Confinium

BÉRSZÁMFEJTÉS AUSZTRIÁBAN II.

Ausztria a bérszámfejtés tekintetében sok szempontból eltér a magyar szabályoktól és gyakorlattól. Kifizetési jegyzék és éves bérösszesítő azonban Ausztriában is a bérdokumentumok elengedhetetlen részét képezi. Mostani írásunkban ezt a két dokumentumot vesszük górcső alá.

Havi kifizetési jegyzék (Auszahlungsjournal)

Ez az a dokumentum, amely tartalmazza a bérszámfejtéshez kapcsolódó fizetendő összegeket, úgy mint nettó bérek, adók és járulékok. A többi bérszámfejtési dokumentummal együtt érkezik havonta a bérszámfejtőtől, azonban ezt nem kell átadni a munkavállalónak. Tartalmazza az adott hónap jelölését, az elszámolt munkavállalók sorszámát és nevét, a bérkifizetés módját (készpénz vagy banki átutalás). Attól függően, hogy a munkáltató megadta-e a könyvelőirodának az alkalmazottak bankszámlaszámait, azok is szerepelnek a kifizetési jegyzéken. A munkatársak nevei mellett álló összegek minden esetben a nettó fizetés összegei, amely megegyezik a havi bérjegyzéken szereplő kifizetendő összeggel (Auszahlungsbetrag). Általában a munkatársak felsorolása alatt található az elszámolt dolgozók összlétszáma, valamint a kifizetendő nettó bérek kumulált összege. Ezek után következnek a különböző, bérszámfejtés szempontjából releváns adók és járulékok, illetve az azokat beszedő, Ausztria területén illetékes hatóságok (Körperschaften) adatai. A kifizetési jegyzéken szereplő összes adóra és járulékra ugyanaz a fizetési határidő vonatkozik: a tárgyhót követő hónap 15. napja. (Tehát pl. a 2021 januárra vonatkozó járulékokat február 15-ig kell elutalni.) Ha tizenötödike szombatra, vasárnapra vagy ünnepnapra esik, akkor a határidő a tizenötödikét követő első munkanap.

Bérhez kapcsolódó adók és járulékok utalása

Az ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse) a társadalombiztosító, ahova a kifizetési jegyzéken megadott bankszámlaszámra (AT kezdetű IBAN számra) kell elutalni az ebben a sorban szereplő tb járulék (SV) összegét. A közleményben (Verwendungszweck) érdemes feltüntetni a tárgyhónapot (pl. ha a 2021 januári tb járulékot fizetjük be, akkor 01/2021), valamint az ÖGK-nál vezetett munkáltatói járulékfolyószámla számát (Beitragskontonummer/Beitr.KtoNr.), amit a kifizetési jegyzék is minden esetben tartalmaz.

A Finanzamt (FA) az adóhatóság, ide kell elutalni a munkavállalói jövedelemadót (Lohnsteuer vagy L/LSt) és a DB és DZ jelölésű, bérhez kapcsolódó adónemeket. Az utalás menete hasonló a tb járulékéhoz, itt a közleménybe a tárgyidőszak jelölése mellett a 9 számjegyből álló adószám (Steuernummer/Abgabennummer) – megtalálható a kifizetési jegyzéken is – és az adónemek rövidítései (L, DB, DZ) kerülnek. A legtöbb osztrák online bank külön felületet biztosít a Finanzamtnak történő utalásokhoz, amennyiben ezzel találkozik, azt értelemszerűen kell kitölteni. Elsőként kérik az adószámot. Ez alá a “Position hinzufügen” gomb segítségével a legördülő menüből kiválasztott adónemek (L, DB, DZ), a tárgyidőszak (Abgabenperiode: itt Monat), valamint az adónemhez tartozó összegek kerülnek külön-külön. Amennyiben jóváírásról van szó (kifizetési jegyzéken negatív előjellel van jelölve), akkor az adott adónemnél be kell ikszelni a Gutschrift vagy Guthaben rubrikát.

A Gemeinde vagy Stadt a munkáltató székhelye szerinti önkormányzat. Ide kell elutalni a Kommunalsteuer nevű adót. A közleménybe csak az adott havi kifizetési jegyzéken szereplő azonosító szám (pl. Kundendaten) kerül. Bécsi székhelyű vállalkozások esetében ugyanígy kell eljárni a DGA nevű adó esetében is, amit szintén az önkormányzat részére kell befizetni.

Az egyes, foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó- és járuléknemekről külön cikkben írunk bővebben.

L16 jelű formanyomtatvány, éves bér- és járulékkimutatás (Jahreslohnzettel/Lohnzettel)

Ezt a nyomtatványt a bérszámfejtő egy munkavállaló kilépésekor, illetve minden munkavállaló részére év végén küldi el a munkáltatónak. A munkáltató feladata átadni a dokumentumot a munkavállalónak. Az L16 tartalmazza a munkaviszony adott időszakában (oldal tetején “von… bis…” jelöléssel) elszámolt bért és járulékokat a Finanzamt által előírt formátumban. A bérszámfejtő a bérösszesítő nyomtatványt a Finanzamtnak is elküldi elektronikus úton. Ennek határideje a tárgyévet követő év február hónapjának vége. Tehát ha az alkalmazottak afelől érdeklődnek, hogy mikortól adhatják be az előző évi adóbevallásukat, a válasz az, hogy február 28. után. A WKO oldalán található hasznos brossúra (Broschüre zum Lohnzettel) kompakt, áttekinthető formában tartalmazza az Jahreslohnzettel egyes sorainak jelentését és tartalmát.

Osztrák bérszámfejtés témakörben írt korábbi cikkünk a bérjegyzékkel, és ezzel együtt a bérszámfejtésben előforduló legfontosabb alapfogalmakkal és rövidítésekkel foglalkozik, Ausztria területén székhellyel rendelkező munkáltatóknak ezt az írásunkat is ajánljuk.

 Vélemény, hozzászólás?