MÓDOSUL AZ LSD-BG TÖRVÉNY AUSZTRIÁBAN - Confinium

MÓDOSUL AZ LSD-BG TÖRVÉNY

Fontos hír az Ausztriába irányuló kiküldetések és munkaerő-kölcsönzések szempontjából, hogy módosul az osztrák bér- és szociális dömping elleni törvény (LSD-BG). Az új rendelkezések 2021. szeptember 1-jén léptek hatályba. Jelen cikkünk a várható legfontosabb módosításokat foglalja össze.

Pontosító rendelkezések

Az LSD-BG-ben az Ausztriába történő kiküldetés fogalmát a munkavállalók kiküldetéséről szóló EU-s irányelvben szereplő kiküldetés fogalmához igazították. Például kibővült a kivételek listája, és jogilag tisztázódott, hogy a képzéseken való részvétel nem minősül munkavégzési célú kiküldetésnek/megbízásnak. A külföldi kereskedő vagy bérbeadó Ausztriába küldött munkavállalói által végzett áruszállítás, illetve a külföldi vevő vagy bérlő kiküldött munkavállalói által végzett áruátvétel szintén nem tartozik az LSD-BG hatálya alá. Ezek a módosítások elsősorban pontosítási célokat szolgálnak.

Munkavállalói jogosultságok

A 12-18 hónapra Ausztriába kiküldött vagy kölcsönzött munkavállalókra az osztrák munkajogot kell alkalmazni. Ez alól kivételt képeznek a 2018/957 irányelv munkaszerződés megkötésével vagy megszüntetésével kapcsolatos rendelkezései.

A kiküldött munkavállaló a kiküldetés időtartamára jogosult a jogszabályban vagy kollektív szerződésben meghatározott, az osztrák munkavállalókat is megillető költségtérítésre. Ez a szállásra, ellátásra, illetve egy ausztriai munkahelyről egy másik ausztriai munkahelyre történő utazásra vonatkozik.

“Montageprivileg”

Az EU tagállamaiban (pl. Magyarországon) gyártott ipari berendezések kiküldött (pl. magyar) munkavállalók által végzett ausztriai összeszerelési, üzembe helyezési és javítási munkái esetén a jövőben kiküldetésenként (és nem összességében) három hónapig áll fenn a mentesség az osztrák bérek megfizetésének kötelezettsége alól.

Közigazgatási bírság

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának fényében az LSD-BG közigazgatási szankciókra vonatkozó rendelkezéseit átfogóan felülvizsgálták. A korábbi, munkavállalónkként kiszabható büntetési modell helyett büntetési tartományokat ír elő a jogszabály. Alulbérezés esetén a szankciók 50.000 eurónál kezdődnek. A bírság a visszatartott bérek összegétől, illetve a legfelső tartományban (400.000 euróig) a szándékosság mértékétől és az alulbérezés átlagától függnek.

A legfeljebb kilenc alkalmazottat foglalkoztató mikrovállalkozások esetében az első szabálysértés esetén a bírság felső határa 20.000 euróra csökken, ha a visszatartott bér összege szintén nem éri el ezt az összeget.

Amennyiben a bérezési dokumentumok nem állnak rendelkezésre vagy nem kerülnek utólag benyújtásra, vagy a bérellenőrzést meghiúsítják, akár 20.000 EUR vagy 40.000 EUR összegű bírság is kiszabható. A külföldi munkavállalók Ausztriába történő kiküldetése során a bejelentési kötelezettség megsértése akár 20.000 euróval is büntethető.

A munkáltató együttműködése a hatóságokkal jelentős enyhítő körülményként vehető figyelembe a büntetés kiszabásánál.

További fontos változások

A Finanzpolizei a kiküldetés vagy munkaerő-kölcsönzés megszűnését követő egy hónapon belül is felszólíthatja a munkáltatót (kölcsönbeadót) a bérezéssel kapcsolatos dokumentumok bemutatására. Ezeket a dokumentumokat 14 napon belül kell benyújtani. E kötelezettség megszegését közigazgatási bírsággal szankcionálják. Az illetékes hatóságok jogosultak az LSDBG kompetenciaközpont adatbázisába vagy a társadalombiztosítási intézmények ernyőszervezetének E101, illetve A1 társadalombiztosítási dokumentumokra vonatkozó adatbázisába betekinteni. A BUAK szintén rendelkezik ezekkel a hatáskörökkel.

Az LSD-BG megsértése miatt indított közigazgatási büntetőeljárásban enyhítő körülményként kell figyelembe venni, ha a kiküldetési információkat tartalmazó hivatalos webes portálon (www.entsendeplattform.at) nem található meg valamely, a kiküldetésre/munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó jogi információ. A bérellenőrzéssel kapcsolatos meghiúsító cselekmények esetében a súlyosan gondatlan vagy szándékos cselekményeket súlyosbító körülményként kell figyelembe venni a büntetés megállapításakor.

A kölcsönbeadott munkavállalók osztrák foglalkoztatója köteles tájékoztatni a magyar munkáltatót a munkajogi, valamint a bérezésre vonatkozó rendelkezésekről. Ez a tájékoztatási kötelezettség teljesíthető a kiküldetési platformra (www.entsendeplattform.at) vagy az osztrák törvényi és kollektív szerződéses rendelkezésekre való hivatkozással is.

Itt követhetők nyomon, hogy mikor, illetve hogyan módosul az LSD-BG törvény, és hogy a változások mikor lépnek életbe.

 

 Vélemény, hozzászólás?