MUNKASZERZŐDÉS AUSZTRIÁBAN: ÚJ SZABÁLYOK - Confinium

MUNKASZERZŐDÉS AUSZTRIÁBAN: ÚJ SZABÁLYOK

Az átlátható munkakörülményekről szóló EU irányelv alkalmazásának egyik következményeként Ausztriában 2024.03.28-tól módosultak a munkaszerződésre, illetve az “egyszerűsített munkaszerződésre” (Dienstzettel) vonatkozó előírások. Korábban itt írtunk a munkaszerződésre és a Dienstzettelre vonatkozó tudnivalókról. A két legfőbb különbség az eddigiekhez képest:

  1. Az a munkáltató, aki nem adja át legalább a Dienstzettelt haladéktalanul a munkakezdést követően, közigazgatási bírsággal sújtható.
  2. Kibővült a Dienstzettel, és ezzel együtt a munkaszerződés minimálisan kötelező tartalma.

A közigazgatási bírság feljelentés következtében szabható ki, amelyet alapvetően az érintett munkavállaló tehet meg. A “haladéktalanul a munkakezdést követően” meghatározás a gyakorlatban úgy értelmezhető, hogy legkésőbb a belépést követő 2-3 munkanapon belül át kell adni a munkavállalónak a Dienstzettelt, amennyiben nem kerül(t) sor írásos munkaszerződés megkötésére. A munkaszerződés elkészítését minden esetben érdemes jogászra, ügyvédre bízni!

A munkaszerződés, illetve a Dienstzettel kötelező tartalma 2024.03.28-tól az alábbi pontokkal egészül ki:

– hivatkozás, illetve utalás a betartandó felmondási előírásokra*

– a cég székhelye

– rövid munkaköri leírás

– a bérkifizetés módja, és amennyiben releváns: a túlórák díjazása*

– többműszakos munkarend esetén: műszakbeosztás módosításának feltételei*

– az illetékes társadalombiztosító intézmény neve és címe: Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), 1100 Wien, Wienerbergstraße 15-19. VAGY: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB), 1080 Wien, Josefstädter Straße 80.

– a próbaidő időtartama és feltételei*

– amennyiben releváns: a munkáltató által biztosítandó, a munkavállaló munkavégzéséhez törvényben, rendeletben kollektív szerződésben vagy a munkaszerződésben kötelezően előírt továbbképzés*

A csillaggal jelölt pontok esetében elegendő egy hivatkozás a törvény vagy az ágazati kollektív szerződés megfelelő pontjára.

Az új előírások csak a jogszabály-módosítás hatályba lépése után, azaz 2024.03.28-án vagy azt követően megkezdett munkaviszonyokra vonatkoznak. Az ezt megelőzően kezdődött munkaviszonyok esetében nem szükséges a meglevő szerződéseket módosítani, illetve bírság sem szabható ki a Dienstzettel átadásának elmulasztása esetén. Az új előírásoknak megfelelő Dienstzettel minta a WKO oldaláról letölthető.

További információ: Dienstzettel – WKOVélemény, hozzászólás?