MUNKASZERZŐDÉS AUSZTRIÁBAN - Confinium

DIENSTVERTRAG VAGY DIENSTZETTEL?

Munkaszerződés nélkül nincs munkaviszony. Vagy mégis? Ausztriában írásos munkaszerződés, azaz Dienstvertrag nélkül is legális a foglalkoztatás. Azonban ha a munkavégzés tervezett időtartama meghaladja az egy hónapot, akkor a munkáltató köteles legalább az úgynevezett Dienstzettelt átadni a dolgozónak. Fontos, hogy ezt a dokumentumot a munka megkezdése előtt, a munkáltató aláírásával ellátva kell átadni a munkavállalónak. A Dienstzettel – magyarul általában “egyszerűsített munkaszerződés” – tulajdonképpen a szóbeli munkaszerződés rövid kivonata, amely a munkaviszony főbb jellemzőit tartalmazza. Tizenhárom kötelező pontja van, ezek:

  1. a munkaadó neve és címe,
  2. a munkavállaló neve és címe,
  3. a munkaviszony kezdete, a próbaidő hossza,
  4. határozott időre létrejövő munkaviszony esetén a munkaviszony vége,
  5. a felmondási idő hossza,
  6. a munkavégzés szokásos, illetve változó helye,
  7. besorolás a kollektív szerződés szerinti megfelelő bérkategóriába,
  8. munkakör megnevezése,
  9. az alapbér (havi bruttó bér vagy bruttó órabér) és egyéb juttatások, pl. 13. és 14., pótlékok stb. összege, a bérkifizetés időpontja,
  10. szabadnapok száma,
  11. a megállapodás szerinti napi és heti munkaidő,
  12. a munkaviszonyra vonatkozó kollektív szerződés,
  13. a munkavállalói előtakarékossági pénztár (Mitarbeitervorsorgekasse) neve és címe.

Az 5. és 10. pont esetében elegendő lehet az utalás az ágazati kollektív szerződés vagy a vonatkozó törvények előírásaira. A Dienstzettel pontjai németül itt találhatók. A Dienstzettel adataiban beállt változásról írásban kell tájékoztatni a dolgozót. COVID-19-Kurzarbeit esetén kötelező egy, a Kurzarbeit idejére vonatkozó, annak speciális körülményeit (pl. csökkentett munkaidő és bér) magába foglaló Dienszettel átadása.

A leglényegesebb különbség a Dienstzettel és a Dienstvertrag között az, hogy a Dienstzettel nem minősül kétoldalú megállapodásnak. A Dienstzettel ezért jogvita esetén csak nagyon korlátozott bizonyító erővel bír, mivel a munkavállaló aláírása mindössze a dokumentum átvételét igazolja! Mivel adott esetben rendkívül fontos lehet a bizonyító erő, ezért Ausztriában is javasolt munkaszerződés megkötése. Amennyiben a munkaszerződés a fent felsorolt 13 pont mindegyikét tartalmazza, akkor a Dienstzettel átadása nem kötelező.Vélemény, hozzászólás?