A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE AUSZTRIÁBAN II. - A felmondás

A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE AUSZTRIÁBAN II.

A cikksorozatunk első részében a munkaszerződés próbaidő alatti felbontásáról és a közös megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetésről volt szó. A határozatlan időre létrejött munkaviszony befejezése sok esetben munkáltatói vagy munkavállalói rendes felmondással történik. A rendes felmondás (Kündigung) minden esetben egy egyoldalú szándéknyilatkozatot jelent. A rendes felmondás egyik legfőbb jellemzője a felmondási idő (Kündigungsfrist). Erre mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak szüksége és joga van. A felmondási idő a felmondás érvényes közlését követő napon kezdődik. A felmondás akkor érvényes, ha közlése hitelt érdemlően megtörtént, és az információ alátámaszthatóan eljutott az érintett félhez. A munkaviszony utolsó napja a német kifejezést alapul véve a “felmondási terminus” (Kündigungstermin).

Szóban vagy írásban?

A felmondás, hacsak valamely jogszabály vagy kollektív szerződés nem írja elő az írásba foglalást, történhet szóban is, azonban a bizonyító erő érdekében minden esetben érdemes azt írásban közölni, és lehetőleg a tudomásul vételt is írásba rögzíttetni. Ez vonatkozik mind a munkáltatói, mind a munkavállalói felmondásra. A felmondást nem kell megindokolni (kivéve, ha védett státuszú munkavállalóról van szó).

A felmondási idő hossza, ha a munkáltató mond fel

Ausztriában a felmondási idő hossza nem egységes minden munkavállalóra nézve. 2021. június 30-ig (- frissítés cikkünkben!) még különbséget kell tenni a szellemi és a fizikai dolgozók (Angestellte és Arbeiter) között, valamint minden esetben figyelembe kell venni az ágazati kollektív szerződések és a munkaszerződések rendelkezéseit. Amennyiben a munkáltató mond fel, akkor a szellemi dolgozók – Angestellte – munkaviszonya a jogszabály értelmében kizárólag a naptári negyedévek utolsó napjain (március 31., június 30., szeptember 30. és december 31.) érhet véget. Fontos tudni, hogy a kollektív szerződések és a munkaszerződések is tartalmazhatnak egy olyan speciális rendelkezést, miszerint a negyedévek utolsó napja helyett bármely hónap 15. és/vagy utolsó napján is véget érhet a munkaviszony. Munkáltatóként ennek a passzusnak a beépítését mindenképpen érdemes megfontolni a szellemi dolgozók munkaszerződésébe! Ha a munkáltató mond fel, a felmondási idő hossza a szellemi dolgozók esetében munkaviszony hosszától függően legalább 6 hét (a munkaviszony első 2 évében) és legfeljebb 5 hónap (25 év munkaviszony felett). A fizikai dolgozók – Arbeiter – esetében a felmondási időt, illetve terminust is a kollektív szerződés, annak hiányában a munkaszerződés szabályozza. Amennyiben egyik sem, akkor a felmondási idő 14 nap.

Amennyiben a munkáltató nem tartja be a kötelező felmondási időt, akkor, amennyiben a munkavállaló jogi úton érvényesíti az igényét, kártérítést kell részére fizetnie. A kártérítés összege megegyezik azon bér összegével, amit akkor fizetett volna ki, ha betartásra kerül a felmondási idő.

A felmondási idő hossza, ha a munkavállaló mond fel

A fentiektől eltérő felmondási idők és terminusok érvényesek, amikor a munkavállaló mond fel. Szellemi dolgozók esetében a felmondási terminus a hónap utolsó napja, a felmondási idő pedig egy hónap. Fizikai dolgozók esetében a kollektív szerződés, annak hiányában a munkaszerződés tartalmazza a felmondási időt, illetve terminust. Ha sem a kollektív, sem a munkaszerződés nem ad iránymutatást, akkor a felmondási idő 14 nap.

Változás 2021. július 1-től

A többször módosult, a cikk írásakor érvényes információk alapján 2021. július 1-től a fizikai dolgozókra is a szellemi dolgozókra vonatkozó felmondási terminusok és felmondási idők lesznek érvényesek Ausztriában, ez alól kivételek előreláthatólag csak a túlnyomórészt szezonális ágazatokra (turizmus, építőipar stb.) fognak vonatkozni. Tehát onnantól fogva, amennyiben rendes felmondással elbocsátják őket, a fizikai dolgozók munkaviszonya is csak a negyedévek végén érhet véget, ha a kollektív szerződés vagy a munkaszerződés nem tartalmazza az ettől eltérő terminusokra vonatkozó speciális rendelkezést (a hónap 15. és/vagy utolsó napja).

Felmondás és betegállomány

Sokszor felmerül a kérdés, hogy lehetséges-e a munkaviszony befejezése a munkavállaló igazolt keresőképtelensége (azaz betegállománya) alatt? A rövid válasz: igen. Azonban ha a munkáltató mond fel a dolgozó igazolt keresőképtelensége alatt, akkor csak a munkaviszony ér véget a felmondási idő leteltével, a bért azonban tovább kell folyósítani a betegállomány végéig, illetve legfeljebb a bér továbbfolyósítási kontingens kimerüléséig. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a betegállományba vétel a munkáltatói felmondás közlését követően történik. Abban az esetben sem, ha a munkavállaló mond fel. Ezekben az esetekben a bért csak a felmondási idő lejártának, azaz munkaviszony utolsó napjáig kell fizetni akkor is, ha a dolgozó mindeközben betegállományban van. Bővebben itt olvashatnak a témáról.

Tömeges leépítés és munkaerő-piaci jelentés

A legalább 20 főt foglalkoztató, illetve a legalább öt, 50 évnél idősebb munkavállalót egyidejűleg elbocsátani szándékozó cégeknek ügyelniük kell a nagyszámú munkáltatói felmondás munkaerő-piaci szolgálat (AMS) felé történő bejelentésére vonatkozó szabályokra (Frühwarnsystem). Amennyiben Ön ebben munkaadóként érintett, keresse fel irodánkat, és segítünk a konkrét helyzetre vonatkozó információk átadásával.

A cikksorozat harmadik részében a határozott idejű munkaviszonyról, az azonnali elbocsátásról és a rendkívüli munkavállalói felmondásról olvashatnak. Konkrét munkáltatói kérdésekkel forduljanak hozzánk bizalommal.Vélemény, hozzászólás?