A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE AUSZTRIÁBAN I. - Confinium

A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE AUSZTRIÁBAN I.

A munkaviszony megszüntetése nemcsak kényes és sokszor kellemetlen, de mindig nagy körültekintést igénylő lépés mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről. Ausztriában a munkaszerződés többféle módon bontható fel. Már a munkaviszony létesítése előtt érdemes pontosan megismerni a megszüntetésre vonatkozó lehetőségeket és korlátozásokat. Három részes cikksorozatunkban leírjuk a leggyakoribb módozatok legfontosabb tudnivalóit. Ebben az első részben a próbaidő alatti munkaszerződés felbontásról és a közös megegyezésről lesz szó. Fontos kihangsúlyozni, hogy e helyen a téma komplexitása folytán csak a leglényegesebb szabályokra hívjuk fel a figyelmet. Amennyiben részletes, konkrét esetre szabott tanácsadásra van szüksége, forduljon bizalommal irodánkhoz. Ügyfeleink részére magyar nyelven is szolgálunk osztrák cégre, vállalkozásra, foglalkoztatásra vonatkozó információkkal.

 A munkaviszony megszüntetés próbaidő alatt

Próbaidő alatt bármely fél azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a munkaszerződést. A próbaidő hosszát általában az ágazati kollektív szerződés szabályozza, emellett érdemes rögzíteni a munkaszerződésben vagy Dienstzettelben (“egyszerűsített munkaszerződés”) is. A szövetségi törvények az Arbeiter és Angestellte csoportba tartozó munkavállalók vonatkozásában legfeljebb 1 hónapos próbaidőt engednek meg. Ennél hosszabb próbaidő egy munkaszerződésben semmisnek (tehát érvénytelennek) számít! Egy hónapnál rövidebb próbaidőt akkor lehet a munkaszerződésben szerepeltetni, ha azt a kollektív szerződés megengedi. Bizonyos ágazatokban, pl. a vendéglátásban és a szállodaiparban az Arbeiter minősítésű dolgozókra (pincér, szobalány, szakács stb.) eleve csak 14 nap próbaidőt határoz meg a kollektív szerződés. A vendéglátásban és szállodákban dolgozó Angestellte minősítésű munkavállalókra (irodai dolgozók, recepciós) viszont 1 hónap vonatkozik. Próbaidő alatt a munkavállaló igazolt keresőképtelensége (betegsége) esetén is azonnali hatállyal megszüntethető a munkaviszony, bérfizetési kötelezettség az utolsó munkanapon túl nem áll fenn. A középiskolai szakképzésben részt vevő gyakornokok (Lehrling) munkaviszonyát egy külön törvény szabályozza, amely speciális rendelkezést tartalmaz a próbaidőre vonatkozóan.

Közös megegyezés

A közös megegyezéssel történő munkaszerződés felbontás mindig a munkáltató és a munkavállaló egyetértésén, azonos szándékán alapul. Ez a szerződésfelbontási lehetőség gyakorlatilag bármilyen munkaviszony (határozatlan vagy határozott idejű, védett munkavállalók, COVID-Kurzarbeit stb.) esetén alkalmazható. Kivéve néhány különleges esetet (pl. terhes nők) jogszabály nem írja elő az írásba foglalást, de az mindenképpen ajánlott. A közös megegyezésről szóló, mindkét fél által aláírt nyilatkozatnak tartalmaznia kell a munkaviszony megszüntetésének napját is. Ez szabadon választott, semmilyen kötöttség (pl. felmondási idő) nem vonatkozik rá. 2018. július 1. óta a betegállomány alatt közös megegyezéssel felbontott munkaviszony esetében a bért az utolsó munkanapon túl, az igazolt keresőképtelenség utolsó napjáig, de legfeljebb az érintett munkavállaló éves kontingensének kimerüléséig kell fizetni (Entgeltfortzahlung)!

Amire a bérszámfejtő figyel, de érdemes munkaadóként is tudni

A munkaviszony megszüntetése esetén mindig maximális odafigyeléssel kell eljárni a kilépéskor járó különböző bérelemek, és azok elszámolása vonatkozásában. A legfontosabbak: fel nem használt szabadnapok esetén a szabadságmegváltás és a 13. és 14. havi fizetés időarányos részének megfelelő elszámolása. Felhívjuk a figyelmet az ágazati kollektív szerződés idevágó előírásaira! Az úgynevezett “Auflösungsabgabe” nevű fizetési kötelezettséget 2020. január 1. óta törölték Ausztriában. Végkielégítést 2003. január 1. óta már nem a munkaviszony befejezésekor kell fizetni (Abfertigung NEU).

Kedves ausztriai munkáltatók, figyelem! Bizonyos munkavállalói csoportokra, mint pl. terhes nők, osztrák rokkantsági igazolvánnyal rendelkezők, középiskolai szakképzésben részt vevő gyakornokok (Lehrling) stb. speciális szabályok vonatkoznak a munkaviszony megszüntetése tekintetében (is). Különösen a felmondási tilalom eseteire érdemes fokozottan odafigyelni.

Összefoglaló információ a munkaviszony megszüntetéséről: https://www.wko.at/service/arbeitsrecht-sozialrecht/kuendigung-entlassung-aufloesung-dienstverhaeltnisse.html

A cikksorozat következő részében következő részében a munkáltatói és munkavállalói rendes felmondásról (Kündigung) olvashatnak. Konkrét munkáltatói kérdésekkel forduljanak hozzánk bizalommal.

 Vélemény, hozzászólás?