MUNKÁS VAGY ALKALMAZOTT AUSZTRIÁBAN - VAN KÜLÖNBSÉG?

MUNKÁS VAGY ALKALMAZOTT AUSZTRIÁBAN – VAN KÜLÖNBSÉG?

Azt gondolhatnánk, hogy a munkás (Arbeiter) és az alkalmazott (Angestellte) kifejezések minden esetben egymás szinonimái. Ez azonban nem feltétlenül, pontosabban nem minden országban van így. A munkás vagy alkalmazott Ausztriában két különböző munkavállalói kategóriát, illetve jogállást takar. Figyelem! Az egyes kollektív szerződések, így az ahhoz tartozó kötelező érvényű bérek is kifejezetten munkások vagy alkalmazottak részére szólnak.

Miben különbözik?

Alapvetően és nagy általánosságban a szellemi munkát végzőket nevezik Ausztriában alkalmazottnak, a fizikai munkát végzőket pedig munkásnak. Ennél pontosabb definíciót az alkalmazottakról szóló törvény (Angestelltengesetz) szolgáltat. Ez alapján alkalmazott, azaz Angestellte jogállású az a munkavállaló, aki a kereskedelemben, vagy nem kereskedelmi jellegű, de magasabb végzettséget igénylő, illetve adminisztratív munkakörben dolgozik. Ide tartoznak például az eladók, banki és irodai dolgozók (termelő vállalatok irodai dolgozói is), vezető beosztású alkalmazottak, magánpraxisokban foglalkoztatott asszisztensek és a mérnökök.

A munkás, azaz Arbeiter kategóriának nincs saját jogi definíciója. Arbeiter-nek minősíthető ebből következően az, aki nem sorolható be az Angestellte kategóriába. A gyakorlatban a munkások általában fizikai jellegű munkát végeznek. Ide tartoznak többek között a termelésben dolgozók, továbbá az egyéb szakmunkások, pl. fodrászok, kozmetikusok, felszolgálók, építőipari munkások, gépkocsivezetők stb. Arbeiter jogállású dolgozó a munkavállaló és a munkaadó közötti megállapodás alapján átsorolható Angestellte jogállásba. Ennek feltétele, hogy az átsorolás ne vonjon maga után hátrányos munkajogi következményeket a dolgozó számára.

A munkások bérét Ausztriában Lohn-nak, az alkalmazottakét pedig Gehalt-nak nevezik.

A jogi differenciálás a két kategória  között folyamatosan csökken. A jelenleg még érvényben lévő legjelentősebb eltérés a felmondási idők tekintetében van. Azonban már nem sokáig, hiszen 2021. október 1-től a felmondási idők vonatkozásában egyforma szabályozás lesz érvényes mindkét munkavállalói kategóriára (munkás vagy alkalmazott) Ausztriában. Erről bővebben itt olvashatnak.

A munkavállalói kategóriákról itt tudhat meg többet.

Miben ugyanaz?

Bár sok helyen formailag még fel kell tüntetni, az Ausztriában hagyományosnak számító megkülönböztetés napjainkban fokozatosan szűnik meg a két, egykor jelentősen eltérő jogokkal és sajátosságokkal rendelkező csoport között. Az alapvető munkavállalói jogosultságok tekintetében, mint pl. szabadság, betegállomány, próbaidő (kivéve pl. vendéglátás és szállodaipar!), adókedvezmények, illetve a fizetendő járulékok terén nincs különbség a két kategória között.

A munkavállalói érdekérvényesítés szempontjából sem teszünk különbséget aközött, hogy valaki munkás vagy alkalmazott Ausztriában. A munkavállalói érdekvédelemről egy másik cikkünk foglalkozik részletesebben.

 Vélemény, hozzászólás?