VÉGKIELÉGÍTÉS AUSZTRIÁBAN (Abfertigung) - Confinium

VÉGKIELÉGÍTÉS AUSZTRIÁBAN

A 2002. december 31. előtt kezdődött osztrák munkaviszonyok esetében a “klasszikus” módon került, illetve sok esetben kerül még ma is kifizetésre a végkielégítés. Ez az úgynevezett “Abfertigung ALT“. Ebben az esetben a kilépéskor a munkáltató köteles kifizetni azt az összeget, amire a munkavállaló a ledolgozott évek, illetve a munkaviszony megszűnésének típusa alapján jogosult. (A munkaviszony megszüntetéséről ittitt és itt írtunk.) A végkielégítés rendszere Ausztriában 2003. január 1-től alakult át. Ennek az új rendszernek az elnevezése az “Abfertigung NEU“. Minden olyan munkaviszonyra ezt a rendszert kell alkalmazni, amely 2003. január 1-én vagy azt követően kezdődött. Az Abfertigung NEU lényege, hogy a munkaadó járulékbefizetéseiből egy előtakarékossági pénztárban (betriebliche Vorsorgekasse) képződik egy alap. A pénztárba a munkaviszony második hónapjától a mindenkori járulékalap 1,53 %-át fizeti be a munkáltató (ez a bizonyos BV járulék). A járulékot a munkáltató nem közvetlenül az előtakarékossági pénztárba fizeti. Az összes tb járulékkal együtt az ÖGK-ba (korábban GKK) kerül ez a pénz, és az ÖGK utalja tovább a pénztáraknak. Az előtakarékossági pénztárban összegyűlt alapból kapja meg a munkavállaló a végkielégítést. Természetesen csak abban az esetben kerül kifizetésre a pénztár által a végkielégítés, amennyiben az ehhez szükséges feltételek teljesülnek. Ezek pedig az alábbiak:

  • legalább 36 hónap BV járulék befizetés – irreleváns, hogy összesen hány munkáltató által
  • a munkaviszony nem munkavállaló általi felmondással, jogos azonnali elbocsátással vagy jogosulatlan azonnali kilépéssel ért véget

Nagyon fontos, hogy a befizetett összeg nem veszik el akkor sem, ha a kifizetés feltételei nem teljesülnek egy adott munkaviszony megszűnésekor.

Végkielégítés Ausztriában a nem tb köteles, azaz “geringfügig” munkaviszonyok esetén is jár a munkavállalónak! Tehát az 1,53 %-os BV járulékot ezen munkavállalók után is fizetni kell.

Előtakarékossági pénztár kiválasztása

Az osztrák cégeknek és vállalkozóknak az első munkavállaló belépését követően 6 hónapjuk van arra, hogy kiválasszanak egy előtakarékossági pénztárat, és szerződést kössenek vele. Amennyiben nem kerül kiválasztásra pénztár, akkor az adott céget vagy vállalkozót automatikusan hozzárendelik egyhez az alábbi 8 pénztár közül:

Hogyan jut a munkavállaló az új típusú végkielégítéshez?

Ausztriában a végkielégítés alapokat kezelő előtakarékossági pénztárak minden esetben levélben értesítik a munkavállalót. Ilyen értesítés érkezik egy munkaviszony megszűnésekor is. Ebben szerepel többek között az is, hogy teljesülnek-e az összeg feletti rendelkezés (pl. munkavállalónak történő kifizetés) feltételei. Ha nem, akkor az összeg az alapban marad addig, amíg teljesülnek a felette való rendelkezés feltételei. Évente küldenek a pénztárak egy egyenlegértesítőt is a munkavállalóknak. Ez tartalmazza az alapban a fordulónapig összegyűlt, kezelt összeget (tőke), az esetleges hozamot és kezelési költséget. Amennyiben kifizetésre kerül a sor, 6 %-os szja kerül levonásra.Vélemény, hozzászólás?