A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE AUSZTRIÁBAN III. - Confinium

A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE AUSZTRIÁBAN III.

Három részes cikksorozatunk a munkaviszony befejezésének osztrák sajátosságait járja körbe. Az első részben a próbaidő alatti kilépésről, a közös megegyezésről és néhány általános tudnivalóról volt szó. A második rész témája a rendes felmondás volt. A harmadik, befejező rész fókuszában a munkaviszony egyoldalú, azonnali felbontása áll a próbaidőn túl. Erre alapvetően mind a munkaadónak, mind a munkavállalónak van lehetősége, bizonyos tényezők fennállása esetén, illetve bizonyos szabályok betartása mellett.

Azonnali elbocsátás (Entlassung)

Van, hogy a munkáltató azonnali hatállyal “meg akar szabadulni” a munkavállalójától, holott a próbaidő már letelt. Erre alapvetően a törvényben meghatározott esetekben van lehetősége határozatlan és határozott munkaviszony esetén egyaránt (védett munkavállalókra pl. terhes nők speciális szabályok vonatkoznak!). Mint sok egyéb munkajogi kérdést illetően, itt is külön kell választani a szellemi és a fizikai dolgozókat (Angestellte, Arbeiter). A fizikai dolgozók esetében a rájuk vonatkozó törvény a teljesség igényével sorolja fel azokat az okokat, amelyek alapján a munkáltató indokoltan, további bérfizetési kötelezettség nélkül kimondhatja az azonnali elbocsátást. Ilyen a munkaviszony kezdetekor félrevezető, hamis adatok szolgáltatása, alkalmatlanság, iszákosság (két alkalommal lehet figyelmeztetni a munkavállalót), lopás, titoktartás megsértése, önkényes munkamegtagadás.  Továbbá a becsületsértés, testi bántalmazás, életveszélyes fenyegetés, és a 14 napnál tovább tartó fogva tartás. Ezen okok közé tartozik az is, amikor a munkavállaló a munkaadója hozzájárulása nélkül, esetleg ráadásul még az ő eszközeivel “fusizik”. A szellemi dolgozókra vonatkozó törvény a teljesség igénye nélkül sorolja fel az azonnali elbocsátás jogos eseteit. Ezek többé-kevésbé hasonlóak vagy megegyeznek a fizikai dolgozókra vonatkozókkal.

Amennyiben fennállnak az azonnali elbocsátás alapjául szolgáló okok, a bizonyíthatóságtól függetlenül azonnal reagálni kell munkaadóként. A bizonyíthatóságig fel kell menteni a munkavégzés alól a munkavállalót. Amikor pedig a bizonyítékok is rendelkezésre állnak, haladéktalanul ki kell mondani vagy írásba kell adni az elbocsátást.

Azonnali kilépés (vorzeitiger Austritt)

A munkavállaló számára is lehetséges a munkaviszony azonnali, jogszerű felbontása a próbaidőn túl. Erre kizárólag jelentős okból van lehetősége szóban vagy írásban. Ezek az okok: orvosilag igazolható, egészségügyi alkalmatlanság, a munkaszerződés munkáltató általi megsértése, pl. a bér önkényes csökkentése vagy visszatartása, a munkavállaló életének, egészségének veszélyeztetése, a munkavállaló bántalmazása, becsületének megsértése, a munkáltató fizetésképtelensége (Insolvenz). Jelentős ok hiányában az azonnali kilépés indokolatlan, ezzel hátrányos következményekkel járhat a munkavállaló számára.

Kártérítés, jogosultságvesztés

Ha az azonnali elbocsátás indokolatlannak, illetve az azonnali kilépés indokoltnak bizonyul, akkor a munkáltató ún. felmondási kártérítés (Kündigungsentschädigung) fizetésére kötelezett. Ennek összege megfelel annak a bérnek, ami rendes felmondás esetén a felmondási időre járt volna a munkavállalónak. Amennyiben a munkavállaló azonnali kilépése indokolatlannak bizonyul, elveszítheti jogosultságát bizonyos bérkomponensekre, amelyek egyébként kilépéskor neki járnának (ez elsősorban a fizikai dolgozókra vonatkozik, pontos információt az ágazati kollektív szerződés tartalmaz.). Ezen felül bizonyos esetekben kártérítésre is igényt tarthat a munkáltató, amennyiben a munkavállaló indokolatlanul lép ki azonnali hatállyal.

 Vélemény, hozzászólás?