RUGALMAS MUNKAREND AUSZTRIÁBAN - Confinium

RUGALMAS MUNKAREND AUSZTRIÁBAN

Legutóbbi cikkünkben a munkaidőre vonatkozó legalapvetőbb ausztriai jogszabályi előírásokról volt szó. Azonban mindenki tudja, hogy a gyakorlatban a legritkább esetben valósul meg a hétfőtől péntekig, reggel 8-tól du. 4-ig tartó munkavégzés. A piac és az ügyfelek részéről támasztott követelmények, az adott szolgáltatás jellege, vagy éppen a munkavállalók méltányolható igényei sok esetben felülírják a mereven megszabott kereteket. Éppen ezért természetesen Ausztriában is létezik az úgynevezett rugalmas munkarend fogalma. Ez, mint szinte minden az osztrák munkajogban, meglehetősen komplex. Összességében rugalmas munkaidő-modellekről beszélhetünk. Hat ilyen munkaidő-modellt különböztethetünk meg:

 1. munkaidőkeret (Durchrechnung der Normalarbeitszeit)
 2. rugalmas munkaidő (Gleitzeit)
 3. 4 napos munkahét – a napi rendes munkaidő legfeljebb 10 óra lehet
 4. ünnepnapok bedolgozása – a napi rendes munkaidő legfeljebb 9 vagy 10 óra lehet
 5. többműszakos munkarend – a napi rendes munkaidő legfeljebb 9, 10 vagy 12 óra lehet
 6. “rövidebb péntek” – a napi rendes munkaidő legfeljebb 9 óra lehet

Itt most részletesebben az első kettővel foglalkozunk.

Munkaidőkeret (Durchrechnung)

Ez a fajta rugalmas munkarend Ausztriában akkor alkalmazható, ha az adott ágazati kollektív szerződés kifejezetten tartalmaz erre vonatkozó jóváhagyást. Ennek hiányában munkaidőkeretre vonatkozó megállapodás nem köthető! A munkaidőkeret egy legfeljebb egy éves időtartamra vonatkozik. Az alkalmazandó kollektív szerződés egy évnél rövidebb maximális időtartamot is tartalmazhat. A munkaidőkereten belül egyes heteken a meghatározott feltételekkel túlléphető a napi 8, illetve a heti 40 óra. Példaképpen nézzük meg, hogyan szabályozza a munkaidőkeretet a vendéglátóhelyekre és szállodákra vonatkozó kollektív szerződés:

A teljes munkaidős (heti 40 órás) dolgozók esetében a rendes munkaidő egy legfeljebb 26 hetes munkaidőkereten belül elosztható olyan módon, hogy a 26 hetes intervallumon belül a heti munkaidő átlaga ne lépje túl a 40 órát. Az erre vonatkozó megállapodást minden egyes munkavállalóval írásban kell megkötni (Durchrechnungsvereinbarung). A heti rendes munkaidő a munkaidőkereten belül bizonyos heteken akár 48 óra is lehet, amennyiben ezzel nem kerül túllépésre a heti átlag 40 óra. A munkaidőkereten belül a napi rendes munkaidő legfeljebb 9 óra lehet. A munkaidőkeret időintervalluma alatt a heti átlag 40 órára fizetett bér jár a dolgozónak.

A munkaidőkeret végén minden olyan órát, amely meghaladja a heti átlag 40 órát (tehát a 26 hét viszonylatában az összesen 1040 órát), a kollektív szerződés 5.e pontjában előírt túlórapótlékkal együtt kell kifizetni a dolgozónak a tárgyhót követő hónapban. A dolgozó kérésére ezek a túlórák pótlékaikkal együtt a munkaidőkeret végétől számított 3 hónapon belül szabadidő formájában is kiadhatók, amennyiben erről a munkavállaló és a munkaadó legkésőbb a munkaidőkeret végétől számított 14 napon belül írásban megállapodik. Az egyik munkaidőkeret-intervallumból a másikba nem vihetők át órák. A heti 48, illetve a napi 9 órát meghaladó munkaidő a munkaidőkeret alatt is túlórának minősül, amelyeket “soron kívül”, a tárgyhót követő hónapban ki kell fizetni!

Egy 26 hetes munkaidőkereten belül egyes heteken megengedett a heti 6 munkanap, amennyiben a 26 hetes munkaidőkeret alatt legalább 52 szabadnap biztosított a munkavállaló számára (az összefüggő 36 órás heti pihenőidő mellett). A szezonálisan működő létesítményekre a munkaidőkeret vonatkozásában a kollektív szerződés 5.c pontja vonatkozik.

Ágazattól függően a munkaidőkeretre vonatkozó előírások a fenti példától eltérhetnek.

Rugalmas munkaidő (Gleitzeit)

Ez a munkaidő-modell Ausztriában a munkaadó és a munkavállaló közti egyszerű írásos megállapodással alkalmazható, ágazattól és kollektív szerződéstől föggetlenül. Jellemzően olyan munkakörökben élnek ezzel a lehetőséggel, ahol a munkavállaló saját maga határozhatja meg, hogy mikor dolgozik. A megállapodásnak az alábbi pontokat kell tartalmaznia:

 • rugalmas munkaidőperiódus: a ledolgozott munkaórákat ebben az időszakban kell vezetni és összesíteni (pl. 2021.01.01-tól 2021.12.31-ig),
 • rugalmas munkaidő kerete: ezen belül az alkalmazott saját maga osztja be a munkaidejét (pl. H-P 07:00 és 19:00 között),
 • a következő periódusba átvihető plusz- és mínuszórák maximális mértéke (pl. átvihető legfeljebb 13 pluszóra és legfeljebb 10 mínuszóra),
 • a fiktív rendes munkaidő (nem egyenlő a törzsidővel! A Gleitzeitnél nincs törzsidő.), illetve annak eloszlása a hét napjai között (pl. H-P 08:00-12:00 és 13:00-17:00).

A napi rendes munkaidő a 10 órát nem haladhatja meg. 2018.09.01 óta a napi rendes munkaidő legfeljebb 12 óra (a heti rendes munkaidő pedig legfeljebb 60 óra) lehet, amennyiben a megállapodás tartalmazza az alábbiakat:

 • pluszórákat le lehet csúsztatni egész napokban, valamint
 • a pluszórák lecsúsztatását lehetővé kell tenni úgy, hogy a munkavállaló hosszú hétvégéket is igénybe vehessen.

A rugalmas munkaidő esetén túlórának számítanak a rendes napi/heti munkaidőn felül ledolgozott órák, a rugalmas munkaidő keretén kívüli munkavégzés, a fiktív munkaidőn túl elrendelt túlórák, és a nem átvihető pluszórák a periódus végén. A túlórapótlékokat az adott kollektív szerződés, valamint az munkaidőről szóló törvény (AZG) tartalmazza.

Ausztriában bármely típusú rugalmas munkarend bevezetése előtt minden egyes esetben alaposan meg kell vizsgálni az adott kollektív szerződés, üzemi tanács működése esetén az üzemi megállapodások, valamint a hatályos törvények és rendeletek feltételrendszerét.Vélemény, hozzászólás?