BÉR UTÁN FIZETENDŐ ADÓK AUSZTRIÁBAN - Confinium

BÉR UTÁN FIZETENDŐ ADÓK AUSZTRIÁBAN

A munkavállalói járulékok után után megnézzük, hogy melyek a bér után fizetendő adók Ausztriában.

Az osztrák adóhatóságnak (Finanzamt) fizetendő bérterhek

A havi bruttó bér 927,67 euroig (2021) mentes a személyi jövedelemadó (Lohnsteuer) alól. Efelett sávosan adózik 20-48 %-os adókulcsokkal. A kimagaslóan magas bérjövedelmek extra adókulcsokkal adóznak: 7511 euro havi bruttó bér felett a jövedelemadó 50 %, havi bruttó 83344,33 euro felett pedig 55 %. A havi bér után fizetendő Lohnsteuer számítási alapja (Bemessungsgrundlage) az adott hónapban kifizetett pénzbeli és az adóköteles természetbeli juttatások összege. A jövedelemadó a bruttó bérből kerül levonásra, tehát a munkavállalót illeti a fizetési kötelezettség.

Az adóhatóságnak befizetett másik két adónem a munkáltatói hozzájárulás (Dienstgeberbeitrag, DB) és a kiegészítő munkáltatói hozzájárulás (Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag, DZ) a munkáltató adóterhei. A DB az úgynevezett “családi terhek kiegyenlítésére szolgáló alapba” (Familienlastenausgleichsfonds), a DZ a gazdasági kamarába (WKO) folyik. A DB a természetbeni juttatásokat, különböző pótlékokat, prémiumokat, illetve az egyéb juttatásokat (Sonderzahlungen) is magába foglaló bruttó számítási alap 3,9 %-a. A DZ összege tartományonként változik 0,37 és 0,42 % (2021) között. 60 év felett és az új vállalkozások Neufög kedvezményre való jogosultságának időtartam alatt nem kell sem DB-t, sem DZ-t fizetni. Amennyiben egy hónapban a minden munkavállalót magába foglaló összes bruttó számítási alap nem haladja meg az 1460 eurot, akkor a számítási alap 1095 euroval csökkenthető.

A munkavégzés helye szerinti önkormányzatnak (Gemeinde, Magistrat) fizetendő adók

A helyi önkormányzatnak fizetendő béradó az ún. “kommunális adó” (Kommunalsteuer). Ez tehát nem összekeverendő a hasonló nevű, de eltérő tartalmú, magyarországi adónemmel! A kommunális adó a bruttó bér 3 %-a. A DB-hez és DZ-hez hasonlóan, amennyiben egy hónapban az összes bruttó számítási alap nem haladja meg az 1460 eurot, akkor a számítási alapból 1095 euro levonható.

Kizárólag a bécsi székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkaadóknak kell fizetni az U-Bahn Steuernek is nevezett munkaadói illetéket (Dienstgeberabgabe). Ennek összege megkezdett hetenként és munkavállalónként 2 euro. 55 év feletti munkavállalók után ezt az adónemet nem kell fizetni. Ugyancsak mentességet von maga után, amennyiben az adott munkavállaló heti munkaideje nem haladja meg a 10 órát.

Egy nem bértől függő, de foglalkoztatással kapcsolatos adónem…

… a rehabilitációs hozzájárulás (Ausgleichstaxe), amiről szintén nem szabad megfeledkeznie a 25 főt elérő vagy azt meghaladó statisztikai létszámmal rendelkező munkaadónak. A hozzájárulás összege 100 alkalmazottig havi 271 euro (2021). A hozzájárulás megfizetése alól mentesül a munkáltató, ha minden 25 alkalmazottra számítva legalább egy, igazoltan legalább 50 %-os mértékben megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaz.

Összefoglalva ezek voltak a munkavállalói bér után fizetendő, illetve a foglalkoztatással összefüggő adók Ausztriában. Egy másik cikkünkben kitérünk a különböző adóalap-, illetve adócsökkentő adókedvezményekre.

 Vélemény, hozzászólás?