OSZTRÁK JÁRULÉKOK - MUNKAVÁLLALÓK - Confinium

OSZTRÁK JÁRULÉKOK – MUNKAVÁLLALÓK

Az ezt megelőző, két részes cikkünkben részletesen írtunk azokról a bérelszámolási dokumentumokról, amelyekkel az osztrák munkaadók leggyakrabban találkoznak, továbbá kitértünk az egyes járulékok és bérterhek befizetésének módjára, határidejére. Ebben, illetve következő cikkünkben kicsit részletesebben megnézzük, hogy pontosan mit is takarnak, illetve tartalmaznak a bérlapon és a kifizetési jegyzéken feltüntetett különböző tételek és rövidítések.

Az osztrák egészségbiztosítási pénztárnak (ÖGK) fizetendő járulékok

Ausztriában munkaviszony esetén a tb járulékok szempontjából öt munkavállalói csoportot, illetve ezek kombinációit különböztetjük meg:

  1. fizikai vagy szellemi jellegű munkát végző munkavállaló (Arbeiter vagy Angestellte) havi 475,86 euro (2021) feletti bruttó bérrel, illetve járulékalappal
  2. társadalombiztosítás nélküli (“geringfügig”) munkavállaló havi 475,86 euro (2021) vagy az alatti bruttó bérrel, illetve járulékalappal
  3. duális szakképzés keretében üzemi szakmai gyakorlatukat töltő középiskolások (Lehrling)
  4. osztrák kft (GmbH) 25% vagy annál kisebb részesedéssel rendelkező ügyvezetője
  5. megbízási szerződéssel dolgozó munkavállaló (freier Dienstnehmer)

Ezek közül részletesebben csak az első két csoporttal foglalkozunk.

Munkavállaló havi 475,86 euro (2021) feletti járulékalappal

Egy társadalombiztosítással rendelkező (vollversichert), alapkategóriába tartozó munkavállaló után fizetett tb járulék összesen a bruttó járulékalap 40,88 %-a. Ebből 1,53 % az úgynevezett előtakarékossági pénztári (Vorsorgekasse) járulék, amelyet a munkáltató fizet. A tb járulékon belül összesen 1,7 %-ot tesznek ki a különböző szociálpolitikai hozzájárulások, amelyek normál esetben a munkáskamarai hozzájárulás (AK), amelyet a munkavállaló fizet (0,5 %), a lakásépítést támogató hozzájárulás (WF), amelyet mind a munkavállaló, mind a munkáltató fizet (0,5-0,5 %), valamint a csődalapi hozzájárulás (IE), amelyet a munkáltató fizet (0,2 %). A munkavállalói tb járulékok 17,12 %-ot (betegbiztosítás – KV: 3,87%, nyugdíjbiztosítás – PV: 10,25 %, álláskeresői járulék – AV: 3 %), a munkáltatói tb járulékok pedig 20,53 %-ot (KV: 3,78 %, PV: 12,55 %, AV: 3 %, balesetbiztosítás – UV: 1,2 %) tesznek ki.

Ebből jönnek le bizonyos feltételek teljesülése esetén a különböző járulékkedvezmények, pl. 60 év felettiek balesetbiztosítási járulék-mentessége, új vállalkozás Neufög kedvezményre való jogosultságának időtartam alatt az UV és WF mentesség, 2117 euro (2021) havi bruttó bér alatt a munkavállalói AV kedvezmény, illetve mentessége stb. A 40,88 %-os járulékot azonban növelhetik is bizonyos speciális körülmények, például az éjszakai műszakban és/vagy az időjárási viszontagságoknak kitett dolgozók esetében. Van továbbá egy munkavállalói járulék, amelyet nem havonta, hanem évente kell fizetni: az E-Card illeték, más néven Serviceentgelt. Ez a novemberi nettó bérből kerül levonásra, összege 2021-ben 12,70 euro.

Munkavállaló havi 475,86 euro (2021) vagy az alatti járulékalappal

Az erre a munkavállalói csoportra vonatkozó tb járulékokkal itt már foglalkoztunk korábban. Kiegészítésül még két dolgot érdemes tudni. Az egyik: amennyiben egy munkáltatónál foglalkoztatott összes geringfügig munkavállaló bérének összege egy hónapban meghaladja a mindenkori geringfügig értékhatár másfélszeresét (2021-ben 713,79 euro), akkor a munkáltató az 1,2 %-UV és az 1,53 % BV felett köteles egy 16,4 %-os átalány tb járulékot is fizetni a geringfügig dolgozók után. A másik: az eseti bejelentéssel (fallweise Beschäftigung) foglalkoztatott munkavállalók bére csak abban az esetben nem esik a geringfügig kategóriába, ha az egy napra kifizetett bér meghaladja a mindenkori geringfügig összeghatárt.

Járulékalap

A járulékok számításának fontos kritériuma a járulékalap (Beitragsgrundlage) megállapítása. A százalékos arányban meghatározott osztrák társadalombiztosítási járulékok számítási alapja az összesített bruttó bérfogalom (Entgelt), amely tartalmazza a különböző pótlékokkal, prémiumokkal stb. növelt pénzbeli és járulékköteles természetbeni, valamint a harmadik fél által fizetett juttatások (pl. borravaló) összegét. Nem kell tb járulékot vonni a maximalizált járulékalap feletti bérösszegből. Ez 2021-ben a havi bérre vonatkozóan havi 5550 euro, az egyéb juttatásokra (Sonderzahlungen, pl. 13. és 14. havi bér) vonatkozóan pedig évi 11100 euro. Ez a járulékalap maximalizálás nem vonatkozik a BV járulékra.

A Tarifsystem nevű dokumentum teljes körűen, áttekinthető táblázatos formában tartalmazza mind az öt csoportra, azok alkategóriáira és kombinációira vonatkozó járulékokat. Ezen kívül az osztrák ÖGK Arbeitsbehelf című kiadványa részletesen foglalkozik minden, társadalombiztosítással kapcsolatos témakörrel a vonatkozó jogszabályoktól a be- és kijelentéseken át a fizetendő járulékok elektronikus lejelentéséig.

Következő cikkünk a Finanzamtnak és a munkaadó székhelye szerinti önkormányzatnak fizetendő munkavállalói és munkáltatói adónemeket járja majd körbe.Vélemény, hozzászólás?