A GMBH ÜGYVEZETŐ CÉGES GÉPKOCSIHASZNÁLATA - Confinium

A GMBH ÜGYVEZETŐ CÉGES GÉPKOCSIHASZNÁLATA

Ausztriában a GmbH ügyvezető céges gépkocsihasználata esetén mindenképpen javasolt a menetlevél (Fahrtenbuch) folyamatos vezetése. Erre legutóbb a Szövetségi Adóügyi Bíróság – Bundesfinanzgericht (röv.: BFG) – 2023. május 16-i RV/5100714/2022 számú ítélete irányította rá a figyelmet. Az idézett bírósági ítélet ugyanis kimondja: amennyiben egy jelentős tulajdoni hányaddal rendelkező GmbH-ügyvezető a cég tulajdonában levő autót privát utakra is használja, menetlevél hiányában természetbeni juttatásként kell elszámolni az autóhasználatot. A bírósági döntés, illetve az előírás a belsőégésű motorral működő gépjárművekre vonatkozik.

A természetbeni juttatásként történő elszámolás ebben az esetben azt jelenti, hogy annak értéke után DB, DZ és Kommunalsteuer fizetendő. A gépkocsival kapcsolatos természetbeni juttatás összegére vonatkozó előírásokat a természetbeni juttatásokról szóló osztrák rendelet (Sachbezugswerte-Verordnung) 4 §-a tartalmazza.

A menetlevél – hasonlóan a munkavállalók esetében alkalmazott gyakorlathoz – az 50%-os természetbeni juttatás elszámolhatóságának is feltétele. Menetlevél hiányában az 50%-os természetbeni juttatás egyéb feltételinek megvalósulása esetén is a teljes összeget kell adóalapként figyelembe venni.

A GmbH ügyvezető céges gépkocsihasználata esetén természetbeni juttatásként elszámolandó összegek meghatározását kimondottan az erről szóló rendelet szabályozza.

Az ügyvezető által fizetett hozzájárulás

Amennyiben a jelentős tulajdonrésszel rendelkező GmbH-ügyvezető hozzájárulást fizet a GmbH-nak a céges gépkocsihasználatért, a fizetett hozzájárulással csökken a természetbeni juttatásként elszámolandó összeg. Ez akkor is így van, ha a hozzájárulás év végén egy összegben az ügyvezetői elszámolási számlát terheli. Ha a GmbH és annak ügyvezetője közötti megállapodás alapján az ügyvezető a céges gépjármű privát használatából eredő költségeket megtéríti a cégnek, azonban nem vezeti a menetlevelet (ami dokumentálja a privát utakat is), akkor a költségtérítés csak a természetbeni juttatás összegét csökkenti.

Mekkora tulajdoni hányad minősül “jelentősnek” a GmbH ügyvezető esetében?

A 25%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos-ügyvezető esetében beszélhetünk jelentős tulajdoni hányadról, és ezzel együtt minden esetben önálló tevékenységből származó jövedelemről. A fentiek alapján a GmbH ügyvezető céges gépkocsihasználata tehát 25% feletti tulajdonrész felett igényel különös figyelmet.

A GmbH alapítás legfontosabb tudnivalóiról itt írtunk.

 Vélemény, hozzászólás?