MUNKAVÁLLALÓ VAGY VÁLLALKOZÓ A GMBH ÜGYVEZETŐ?

MUNKAVÁLLALÓ VAGY VÁLLALKOZÓ A GMBH ÜGYVEZETŐ?

Ausztriába az egyéni vállalkozók és a személyegyesítő gazdasági társaságok (pl. OG, KG) tulajdonos-ügyvezetői esetében viszonylag egyszerű az adó és tb-jogi státusz meghatározása. A vagyonegyesítő gazdasági társaságok, pl. a GmbH esetében azonban alaposan meg kell vizsgálni a kérdést, hogy munkavállaló vagy vállalkozó-e a tulajdonos-ügyvezető. Ennek eldöntésére egy meglehetősen összetett szempontrendszer szolgál. A vizsgálandó szempontok köre tovább bővül, amennyiben a GmbH tag ügyvezető másik ország(ok)ban, illetve másik EU tagállam(ok)ban is folytat jövedelemszerző tevékenységet. A kérdést a jelen cikkben leegyszerűsítve és kizárólag az osztrák kft tulajdonos-ügyvezetőt (geschäftsführender handelsrechtlicher Gesellschafter) érintően kezeljük, részletesebb és átfogóbb vizsgálatra személyre szabott tanácsadás keretében kerülhet sor.

Mikor munkaviszony?

Minden esetben munkaviszonyról van szó, amennyiben a tulajdonos-ügyvezető legfeljebb 25 %-os részesedéssel rendelkezik a GmbH-ban. Ebben az esetben A társadalombiztosítási járulék összege az ASVG törvény alapján kerül megállapításra. A járulékokat az ÖGK-nak (Österreichische Gesundheitskasse) kell befizetni. Ez egy klasszikus munkaviszony, tehát ugyanúgy kell bejelenteni és bérszámfejteni a tulajdonos-ügyvezetőt, mint egy munkavállalót, és néhány kivételtől (pl. munkaidőre vonatkozó előírások) eltekintve ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá. A jövedelemadó ebben az esetben a munkabér után fizetett “Lohnsteuer”. A munkabér után fizetett jövedelemadó a havi bérszámfejtés keretében kerül kiszámításra, és havonta kell fizetni is. Szükség szerint utólagos korrekcióra az éves munkavállalói adóbevallásban (Arbeitnehmerveranlagung) kerülhet sor. A kifejezetten munkavállók által igénybe vehető adókedvezmények a munkaviszonyban dolgozó tulajdonos-ügyvezető esetében is érvényesülnek.

Mikor vállalkozói jogviszony?

Minden esetben, amikor a tulajdonos-ügyvezetőnek legalább 50 %-os részesedése van a GmbH-ban. A tulajdonrész meghatározásánál mindig számításba kell venni a közvetett tulajdonrészt is. Vállalkozói jogviszonyban az ügyvezető a tb járulékokat a GSVG törvény alapján az SVS-nek fizeti. A jövedelemadót nem Lohnsteuer, hanem Einkommensteuer formájában fizeti. Az adó megállapítására az adóévet, illetve az adóbevallás beadását követően kerül sor egy adott évre vonatkozó határozat (Einkommensteuerbescheid) formájában. Az adóhivatal negyedéves adóelőlegeket írhat elő.

Mi a helyzet 25 % és az 50 % közötti részesedés esetén?

25 % részesedés felett és 50 % részesedés alatt a tb járulékok szempontjából sok esetben az ún. “Sperrminorität” dönti el, hogy a GmbH tulajdonos-ügyvezető munkavállaló vagy vállalkozó lesz-e. A Sperrminorität-re vonatkozó szabályozást a társasági szerződés tartalmazza. Ez tulajdonképpen a kisebbségi tulajdonosnak biztosított vétójog. Vétójog birtokában a 25 és 50 % közötti részesedéssel rendelkező tulajdonos-ügyvezető vállalkozói tb járulékokat fizet. Kisebbségi vétójog nélkül is vállalkozói jogviszony jön létre, amennyiben nem dominálnak a munkaviszonyra jellemző ismérvek. A jövedelemadó tekintetében ebben a részesedési tartományban is a fent leírtak érvényesülnek: legfeljebb 25 %-ig Lohnsteuer (munkaviszony), több, mint 25 % részesedés esetén pedig Einkommensteuer (vállalkozói státusz).

A témával kapcsolatban többek között itt és itt (GmbH-ra vonatkozóan az 5-8. oldalig) olvashat bővebben.

A fenti és egyéb hasonló kérdésekben is fordulhatnak hozzánk bizalommal tanácsadás keretében az Ausztriában vállalkozók vagy vállalkozni szándékozók.

 

 Vélemény, hozzászólás?