NEUFÖG KEDVEZMÉNY AUSZTRIÁBAN - Confinium

NEUFÖG KEDVEZMÉNY

Ausztriában az új cégek és vállalkozások alapítását és működtetését vállalkozásalapítási kedvezményekkel “jutalmazzák”, ez az úgynevezett Neufög kedvezmény. A “Neufög” rövidítés pontos jelentése: Neugründungs-Förderungsgesetz, azaz az induló vállalkozások támogatásáról szóló törvény. Mindenekelőtt érdemes az új alapítású cég vagy vállalkozás definícióját és kritériumát megvizsgálni, hiszen ez alapján állapítható meg a jogosultság. A legfontosabb kritérium az, hogy a működés megkezdését megelőző 5 éven belül se Ausztriában, se más országban ne végezzen a kérelmező hasonló tevékenységet. A jogosultság feltételeinek részletes vizsgálatát és megállapítását a WKO (Wirtschaftskammer), WKO tagság hiányában az illetékes szakmai szervezet vagy az SVS végzi. A kitöltött “NeuFö2” nevű formanyomtatványt a területileg illetékes WKO-hoz, szakmai szervezethez vagy SVS-hez kell benyújtani. Ez alapvetően személyesen történik, az esetleges járványügyi előírásokról érdemes előzetesen telefonon érdeklődni. A kérelem benyújtása optimális esetben a cégalapítást megelőzően történik. Az illetékes szervezet a feltételek teljesülése esetén, egy tanácsadást és beszélgetést követően a NeuFö2 nyomtatványon igazolja le a jogosultságot.

Mire jár a Neufög kedvezmény?

A jóváhagyott NeuFö2 nyomtatvány birtokosa az alábbiak alól mentesül:

  • az új cég vagy vállalkozás alapításával közvetlenül összefüggő illetékek és közigazgatási díjak,
  • az apportált ingatlanok után fizetendő átruházási illeték, amennyiben az közvetlenül az alapítási folyamathoz köthető,
  • a cégjegyzékbe és a telekkönyvbe való bejegyzés bírósági illetéke, amennyiben az közvetlenül az alapítási folyamathoz köthető,
  • az alapítástól számított 36 hónapon belül felmerülő bérjárulékok egy része (DB, DZ, balesetbiztosítási járulék és munkaadói lakásépítést támogató hozzájárulás). FIGYELEM: a kedvezményezett időszak ténylegesen 12 hónap, amely az első munkavállaló foglalkoztatásának hónapjától kezdődik! Az alapítástól számított első évben nincs korlátozva a kedvezményben részesülő munkavállalók száma. A második és harmadik évben már csak az első 3 munkavállaló után járnak a járulékkedvezmények.

Bármely fenti Neufög kedvezmény érvényesítéséhez a WKO vagy egyéb illetékes szervezet által jóváhagyott (aláírt és lepecsételt) NeuFö2 nyomtatvány egy-egy példányát el kell juttatni azokra a helyekre, ahol a kedvezményt igénybe kívánja venni. Így például a könyvelőirodának (bérszámfejtőnek) is érdemes eljuttatni egy példányt, hogy igénybe vehesse a bérjárulék kedvezményeket.

További információ: https://www.wko.at/service/steuern/neugruendungs-foerderungsgesetz-fuer-neugruender.html

 Vélemény, hozzászólás?